Aktualności - Edukacja

Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia za wyniki w nauce
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 29 Października 2019
We wtorek 19 października w Urzędzie Miasta Ełku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów najlepszym uczniom miejskich szkół podstawowych. Stypendia wręczał prezydent Tomasz Andrukiewicz w obecności swojego zastępcy Artura Urbańskiego, przewodniczącego Rady Miasta Włodzimierza Szelążka oraz przewodniczącej Komisji Edukacji i Kultury Ewy Awramik. Stypendia przyznawane są w celu wsparcia...
Więcej
Druga hala sportowa przy ZSS już otwarta
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 08 Października 2019
Na ten moment czekali wszyscy uczniowie szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego ZSS przy ul. Suwalskiej w Ełku. We wtorek 8 października odbyło się uroczyste otwarcie nowej hali sportowej. W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, Senator RP Małgorzata Kopiczko, Poseł na Sejm RP Wojciech Kossakowski, Marszałek Województwa...
Więcej
Międzynarodowy koncert młodych muzyków
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 01 Października 2019
W czwartek (3 października) odbędzie się wspólny koncert młodych artystów z Nettetal wraz z uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej w Ełku. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 17.00 w sali widowiskowej ECK. Podczas koncertu dyrygentce z Niemiec (Yvonne Herter) towarzyszyć będą ełccy dyrygenci z ZPSM w Ełku: Monika Łukawska, Kamil Skorupski i Rafał Sulima. Natomiast ełckiemu chórowi...
Więcej
VI Forum Kardiologiczne „Ełk tu bije moje serce”
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 30 Września 2019
Uczniowie 5 klas ełckich szkół podstawowych wzięli udział w VI Forum Kardiologicznym „Ełk tu bije moje serce”. Głównym założeniem forum jest edukacja w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia oraz chorób sercowo-naczyniowych. Biorąca udział w spotkaniu młodzież dowiedziała się jak ważne dla organizmu jest prowadzenie zdrowego stylu życia. Zapadalność na choroby serca dotyka coraz...
Więcej
Ełccy nauczyciele otrzymali granty na realizację projektów edukacyjnych „Nasze Pasje”
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 20 Września 2019
Celem projektów edukacyjnych „Nasze Pasje” jest m.in. wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz stymulowanie ich aktywności twórczej. Granty przeznaczone są na działania o charakterze edukacyjnym, artystycznym, kulturalnym i sportowym. Projekty te mają również inspirować nauczycieli oraz szkoły do rozszerzania oferty zajęć pozaszkolnych i aktywizowania środowiska...
Więcej
„Bezpieczna droga do szkoły” – zapisy na zajęcia edukacyjne
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 12 Września 2019
Od początku roku szkolnego 2019/2020 trwa wspólna akcja Straży Miejskiej oraz Policji w Ełku - „Bezpieczna droga do szkoły”, adresowana przede wszystkim do przedszkolaków oraz uczniów klas I – III. W pierwszym tygodniu nauki szkolnej służby te patrolowały tereny wokół placówek czuwając nad bezpieczeństwem uczniów oraz zwracając uwagę kierowców na zachowanie szczególnej ostrożności podczas...
Więcej
Wybierz 9 miesięcy ciąży bez alkoholu!
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 09 Września 2019
„Ciąża bez alkoholu” to hasło kampanii prowadzonej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Celem akcji jest m.in. rozpowszechnienie oraz zwiększenie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych w czasie ciąży, a także ukazanie problemu dzieci z FASD. Jak co roku 9 września na całym świecie obchodzony jest...
Więcej
„Bezpieczna droga do szkoły”
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 06 Września 2019
Wzorem lat ubiegłych również w tym roku ełcka Straż Miejska i Policja w Ełku czuwały nad bezpieczną drogą do szkół dzieci i młodzieży. Zgodnie z realizacją działań pn. "Bezpieczna droga do szkoły" w dniach 2-6 września patrolowano okolice placówek. Celem akcji było wspieranie uczniów w bezpiecznym dotarciu na zajęcia, a także zwrócenie uwagi kierowców na zachowanie szczególnej ostrożności...
Więcej
Trwa nabór wniosków na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce
Autor: Agata Szostak | Data wpisu: 04 Września 2019
Stypendia mogą otrzymać uczniowie wszystkich ełckich szkół podstawowych (od kl. V) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Ełku, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: ·       są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego;...
Więcej
Złóż wniosek na stypendium szkolne
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 04 Września 2019
Stypendia szkolne są przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Ełku znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo –wychowawczych, alkoholizm lub...
Więcej