Aktualności - Inwestycje

Uwaga! Przerwa techniczna w Parku Wodnym (11 czerwca – 1 lipca)
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 08 Czerwca 2018
Podczas 3 tygodniowej przerwy zostaną wykonane prace remontowo-konserwatorskie, w tym m.in.: uzupełnianie fug i wymiana połamanych płytek na hali basenowej, malowanie ścian na części rekreacyjnej, malowanie podbasenia, wymiana części oświetlenia zewnętrznego na LED, naprawa instalacji prysznicowej, czyszczenie...
Więcej
Budowa fragmentów ulic
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 06 Czerwca 2018
W poniedziałek 4 czerwca rozpoczęła się inwestycja polegająca na budowie odcinków ulic św. M.M. Kolbego, św. Franciszka, św. Dominika Savio i Matki Teresy z Kalkuty. W ramach inwestycji, w wybranych obszarach zostanie wykonana kanalizacja deszczowa i teletechniczna. Dodatkowo na ul. Matki Teresy z Kalkuty wybudowany będzie separator wraz z systemem podczyszczania ścieków. Na ul....
Więcej
Nowa siłownia terenowa już otwarta
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 05 Czerwca 2018
W ramach inicjatywy lokalnej rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Sportowych na obszarze szkoły powstała siłownia zewnętrzna pn. „Trening to nasza wspólna pasja”. Obiekt składa się z 8 urządzeń: orbitek – pylon, wyciskarka – wyciąg, ławeczka - prostownik pleców, biegacz, chodziarz, drabinka – podciąg nóg,...
Więcej
Jaśniej na pasażu w centrum
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 01 Czerwca 2018
W ramach przedsięwzięcia wykonana została linia kablowa i linia oświetleniowa. Zamontowano również 3 komplety stylizowanych słupów z podwójnymi wysięgnikami z oprawami sodowymi. Łączny koszt wykonania to ok. 12,9 tys. zł.
Więcej
Rewitalizacja ełckich podwórek
Autor: Damian Kurowski | Data wpisu: 24 Maja 2018
Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu – Centrum IV etap” to zadania rozstrzygniętego projektu „Rewitalizacja ełckich podwórek”, w ramach którego zostaną zmodernizowane dwa podwórka: Chopina 17, 19, 21 oraz Wawelska 1 – 15. Łączny koszt prac to kwota ponad 1,6 mln zł. Projekt „Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w...
Więcej
Prace na ul. Siegfrieda Lenza zostały zakończone
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 24 Maja 2018
Zakres prac w ramach inwestycji obejmował m.in.: •   budowę kanalizacji deszczowej, •   regulację urządzeń wod-kan, •   budowę oświetlenia ulicznego w technologii LED, •   budowę kanalizacji teletechnicznej, •   wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej, •   wykonanie nawierzchni...
Więcej
Festyn przy Szkole Podstawowej nr 9
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 23 Maja 2018
Podczas sobotniego Festynu Prezydent Ełku przedstawi i omówi koncepcję powstania Montessoriańskiego Ogródu Sensorycznego. Jest to Sensoryczny plac zabaw, który podzielony będzie na strefy gier podwórkowych, wyposażenia sensorycznego, magnetycznego, optycznego, strefę ćwiczeń oraz relaksu i zapachu. Plac zabaw ma się znajdować przy Przedszkolu Słoneczna Ósemka i SP nr 9. Prezydent...
Więcej
Zakaz skrętu z ul. Wojska Polskiego w ul. Mickiewicza w dniach 28 - 30 maja
Autor: Damian Kurowski | Data wpisu: 23 Maja 2018
Zakres prac obejmuje frezowanie a następnie odtworzenie nawierzchni ulicy. Prace będą przeprowadzone na ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. 3 Maja.  Łączny koszt prac to ok. 230 tys. zł. Uwaga! Zmiana organizacji w ruchu drogowym. W związku z prowadzonymi robotami na ulicy Mickiewicza od ulicy W. Polskiego do ulicy 3 Maja zostanie wprowadzony ruch...
Więcej
Ełk oddycha swobodnie
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 16 Maja 2018
Jedna z pięciu stacji pomiarowych powietrza w województwie warmińsko – mazurskim znajduje się w Ełku. Dzięki urządzeniu możliwe jest bieżące rejestrowanie stężenia różnych zanieczyszczeń powietrza oraz badanie jego jakości w naszym mieście oraz województwie. Stacja od 2017 rejestruje w systemie ciągłym stężenie : dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 oraz...
Więcej
Zlikwiduj piec węglowy, skorzystaj z dotacji
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 16 Maja 2018
O dofinansowanie na inwestycję związaną z modernizacją systemu grzewczego budynku mieszkalnego mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy, jeżeli spełniają określone w regulaminie wymogi. Zobacz regulamin. http://www.elk.pl/files/multimedia/files/36ba2c6bfe6356d4fb233c10db812eae.pdf Jednym z warunków uzyskania dopłaty jest likwidacja...
Więcej