Aktualności - Inwestycje

Wiosenne Forum Biznesu i Przedsiębiorczości
Autor: Damian Kurowski | Data wpisu: 11 Maja 2018
Wiosenne Forum Biznesu i Przedsiębiorczości stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami biznesu, nauki i samorządu. Wydarzenie odbyło się w ełckim Techno-Parku, czyli w miejscu, które zostało stworzone do tego by skupiać i wspierać rozwój biznesu z Ełku i regionu. W wydarzeniu wzięli udział reprezentanci małych i średnich przedsiębiorstw. Forum zorganizowano z...
Więcej
Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta
Autor: Damian Kurowski | Data wpisu: 09 Maja 2018
W zakres prac będzie wchodziło frezowanie a następnie odtworzenie nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego. Prace będą przeprowadzone na ulicach: Kościuszki, Łukasiewicza, Konieczki, Wyszyńskiego.   Łączny koszt prac to ok. 150 tys. zł. Uwaga, na obszarach, w których prowadzone będą prace drogowe, należy zwracać szczególną uwagę na bieżące oznakowanie robót.
Więcej
Nowe inwestycje w ramach „Inicjatywy Lokalnej” w 2018 roku
Autor: Damian Kurowski | Data wpisu: 26 Kwietnia 2018
Z projektu „Inicjatywa Lokalna” mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Ełku, w tym także wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe lub nieformalne grupy mieszkańców. Przez cały rok można składać wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć, które będą realizowane w najbliższym otoczeniu lub na konkretnym osiedlu takie jak zajęcia artystyczne, sportowe lub edukacyjne dla dzieci, odnowienie placów zabaw,...
Więcej
Remonty elewacji ełckich budynków w 2018 roku
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 25 Kwietnia 2018
Remonty elewacji ełckich budynków wpływają pozytywnie na poprawę warunków i jakości życia mieszkańców. Miasto we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi realizuje inwestycje i remonty, których celem jest przede wszystkim poprawa warunków jakości życia mieszkańców poszczególnych budynków i kamienic. Prace remontowe to nie tylko poprawa stanu technicznego ełckich budynków...
Więcej
Montaż progów zwalniających na ulicy Tuwima w Ełku
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 24 Kwietnia 2018
Wkrótce na ul. Tuwima rozpocznie się montaż dwóch zestawów „wyspowych” progów zwalniających, które pozytywnie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców os. Północ II. W ramach zadania progi zwalniające „wyspowe” pojawią się w miejscach: ·         jeden zestaw na wysokości bloków mieszkalnych 5 i 8...
Więcej
Nabór wniosków w konkursie „Działaj Lokalnie”
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 20 Kwietnia 2018
Trwa nabór wniosków do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” którego celem jest wspieranie projektów społecznych inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji mieszkańców lub poprawie jakości życia.  W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, grupy nieformalne lub instytucje publiczne które mają siedzibę w m.in....
Więcej
Działki na sprzedaż przy ul. Jana Pawła II oraz lokal użytkowy przy ul. Mickiewicza w Ełku
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 19 Kwietnia 2018
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Jana Pawła II. Przetarg odbędzie się 17 maja 2018 r., o godz. 10:00, w sali konferencyjnej w UM Ełku.   Cena wywoławcza poszczególnych działek: ·         824 m2 – 160 500 zł (netto)...
Więcej
Rewitalizacja kolejnych podwórek w Centrum Ełku
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 12 Kwietnia 2018
W ramach inwestycji zostaną zrewitalizowane dwa podwórka przy ul. Armii Krajowej 38-58 oraz Słowackiego 22A i Kościuszki 1. Prace będą polegały m.in. na: ·         budowie kanalizacji deszczowej, studzienek i wpustów ulicznych ·         budowie nowego oświetlenia LED na słupach parkowych z...
Więcej
Wkrótce rozpocznie się kolejna miejska inwestycja
Autor: Damian Kurowski | Data wpisu: 06 Kwietnia 2018
W ramach zakończonego przetargu został wyłoniony wykonawca inwestycji, z którym została podpisana umowa na kolejną miejską inwestycję. Zadanie będzie polegało na budowie separatora z systemem podczyszczania ścieków deszczowych z ul. Parkowej i Kilińskiego w Ełku. W ramach zadania będą prowadzone następujące prace: budowa układu podczyszczającego ścieki deszczowe...
Więcej
Modernizacja ulicy Bora Komorowskiego na osiedlu Konieczki
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 27 Marca 2018
W Ełku na osiedlu Konieczki będzie realizowana kolejna inwestycja drogowa, w ramach której zostanie zmodernizowany 240 metrowy odcinek ul. Bora Komorowskiego. Zakres inwestycji to m.in.: •  wykonanie nawierzchni drogi, chodników i wjazdów, •  wykonanie ścieżki rowerowej •  przebudowa oświetlenia •  przebudowa kanalizacji deszczowej...
Więcej