Aktualności - Inwestycje

Przebudowa drogi dojazdowej do posesji przy ul. Mickiewicza
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 29 Grudnia 2016
Został rozstrzygnięty przetarg i wkrótce zostanie podpisana umowa na przebudowę drogi dojazdowej (o długości ok. 88 m) do posesji przy ul. Mickiewicza  35, 37, 37 A-C w Ełku. Zakres prac obejmuje m.in: ·         wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, ·         przebudowę sieci...
Więcej
4,4 mln zł na rewitalizację Ełckiej Kolei Wąskotorowej
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 28 Grudnia 2016
29 grudnia 2016 r. Prezydent Tomasz Andrukiewicz podpisze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I". Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w październiku 2016 r. przyznał dofinansowanie dla 11...
Więcej
Miasto Ełk pozyskało prawie 2,4 mln zł na utworzenie 4 parków
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 22 Grudnia 2016
Celem inwestycji „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk”, jest stworzenie nowej przestrzeni publicznej dla mieszkańców, przebywających w Ełku gości oraz turystów. Będą to nowoczesne miejsca do aktywnej rekreacji, odpoczynku i społecznej integracji dla ludzi w różnym wieku: dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich czworonożnych...
Więcej
Nowe ełckie ulice Jesienna i Letnia, gotowe do użytkowania
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 21 Grudnia 2016
Zakończyła się budowa ulicy Jesiennej (ok. 280 m) i Letniej (ok. 160 m)  w Ełku. Prace obejmowały m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED, budowa kanalizacji teletechnicznej, a także wykonanie nawierzchni jezdni oraz nawierzchni wjazdów, chodników, ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej. Na...
Więcej
Rada Miasta Ełku uchwaliła budżet na 2017 rok
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 20 Grudnia 2016
Ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta odbyła się 20 grudnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Ełku. Podczas dzisiejszej sesji Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2017 rok przygotowany i przedłożony przez Prezydenta Tomasza Andrukiewicza. Budżet powstał w oparciu o wnioski mieszkańców, radnych, zapisy strategii rozwoju miasta, potrzeby, a także możliwości finansowe i organizacyjne miasta....
Więcej
Oglądaj nowy odcinek "Wiadomości miejskich"
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 16 Grudnia 2016
W lokalnej ełckiej telewizji kablowej emitowany jest program informacyjny „Wiadomości miejskie", który powstaje przy współpracy z Urzędem Miasta Ełku. Nowy odcinek wiadomości już dzisiaj (16 grudnia) o godz. 17:15 w lokalnej telewizji kablowej. W programie znalazły się informacje m.in. o podsumowaniu 10 lat pracy Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza na rzecz mieszkańców naszego...
Więcej
Czas na przebudowę ulicy Kolonia w Ełku
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 15 Grudnia 2016
W ramach umowy wykonana zostanie przebudowa jezdni głównej (ulica Kolonia – odcinek o długości ok. 1057 m) wraz z budową i przebudową wszystkich skrzyżowań z drogami bocznymi. W zakres prac wchodzą m.in.: ·         roboty rozbiórkowe i ziemne, ·         budowa kanalizacji deszczowej,...
Więcej
Spotkanie z Prezydentem Ełku na os. Konieczki
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 14 Grudnia 2016
Już jutro (15 grudnia) mieszkańcy osiedla Konieczki w Ełku będą mieli możliwość spotkania się z Prezydentem Miasta Tomaszem Andrukiewiczem. Rozpoczęcie spotkania o godz. 17:00 w Świetlicy „SAGGITA” przy ul. Dobrzańskiego 5. Będzie można dowiedzieć się o planach inwestycyjnych w roku 2017 na osiedlu Konieczki, a także przekazać Prezydentowi osobiście prośby i uwagi dotyczące...
Więcej
Miasto Ełk zabiega o rozbudowę sieci dróg w Polsce północno-wschodniej
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 13 Grudnia 2016
Prezydent Tomasz Andrukiewicz od lat podejmuje intensywne działania, by inwestycje drogowe w Regionie Warmii i Mazur były możliwe najkorzystniejsze dla Ełku. Dotyczy to nie tylko poprowadzenia przez nasze miasto międzynarodowych szlaków transportowych: drogowego - Via Baltica i kolejowego - Rail Baltica, ale także innych kluczowych dla ełczan przedsięwzięć jak np. modernizacja dróg...
Więcej
Mija 10 lat pracy Prezydenta Miasta Ełku Tomasza Andrukiewicza
Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 06 Grudnia 2016
Dokładnie 6 grudnia 2006 roku Tomasz Andrukiewicz złożył uroczyste ślubowanie i po raz pierwszy objął urząd Prezydenta Miasta Ełku. Warto przypomnieć najważniejsze wydarzenia, podejmowane decyzje oraz inicjatywy, czy zrealizowane inwestycje, które miały wpływ na rozwój i obecny wizerunek naszego miasta. Jak zaznaczył dziś Prezydent Ełku „ wszystkie osiągnięcia oraz znaczący rozwój...
Więcej