Aktualności - Planowanie przestrzenne

Przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Ełk- Konieczki" zwanej "Ełk- Konieczki II"
Autor: Sylwia Dobrzyń | Data wpisu: 05 Lutego 2021
Obszar opracowania obejmuje teren, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany "Ełk- Konieczki" , uchwalony 27 maja 2008 roku. Kwartał U1 objęty proponowaną zmianą, o powierzchni ok. 2,18 ha, zlokalizowany jest na terenie osiedla Konieczki, w północnej części miasta. Obszar ten stanowi południowy fragment planu „Ełk – Konieczki” i graniczy z...
Więcej