Aktualności

Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 02 Stycznia 2015
Podatki i opłaty lokalne od 2015 rokuUprawnieniem danej Rady Gminy jest ustalanie wysokości stawek podatków, które są podstawowymi dochodami przy planowaniu wydatków budżetowych na realizację zadań gminy.

W Ełku bez zmian pozostaną stawki podatków za wodę, ścieki, śmieci, bilety komunikacji miejskiej oraz od posiadania psa. Zmianie ulegną natomiast stawki podatków od nieruchomości oraz środków transportowych (na ostatniej sesji Rada Miasta Ełku podjęła stosowne uchwały).

Bez podwyżki za wodę, ścieki, śmieci, bilety komunikacji miejskiej

Od przyszłego roku nie przewiduje się podwyżek:
• opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków – dla gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych;
• ceny biletów komunikacji miejskiej;
• stawki za wywóz śmieci (segregowanych i nie segregowanych).

Opłata od posiadania psa bez podwyżki

Pobieranie opłaty od posiadania psów reguluje Uchwała Rady Miasta Ełku z 25 września 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów. Opłata wynosi 63 zł rocznie od jednego psa. Kwota ta obowiązywała w 2013 r., w minionym 2014 r. oraz pozostaje na tym samym poziomie w roku 2015.

Stawki podatku od środków transportowych

23 grudnia 2014 r. Rada Miasta Ełku podjęła uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.)

Uchwała zakłada średni wzrost podatku o ok. 2 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2014 (zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2014-2027). Co ważne dla niektórych pojazdów stawki zostały obniżone o ok. 10%. Zmniejszeniu ulegną stawki dla ciągników siodłowych i balastowych: o 192 zł do 213 zł (dla zespołu pojazdów o 2 osiach i masie od 18 ton) nawet do 352 zł (dla zespołu pojazdów o 3 osiach). Dodatkowo o 176 zł zmniejszą się także stawki podatku dla autobusów (od 30 miejsc).

W październiku do Urzędu Miasta wpłynęło pismo skierowane przez Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych w Olsztynie, z prośbą do Prezydenta oraz Rady Miasta Ełku, aby w pracach nad budżetem 2015 r. uwzględnić możliwość obniżenia niektórych stawek podatków od środków transportowych, zmniejszając zarazem ich zróżnicowanie w stosunku do innych samorządów w regionie. Projekt uchwały uwzględnił te argumenty.

Stawki podatku od nieruchomości

23 grudnia 2014 r. Rada Miasta Ełku podjęła także uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku). Zakłada się ogólny wzrost stawek o ok. 2 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku 2014. Szacunkowe zwiększenie dochodów z tytułu wzrostu stawek wyniesie ok. 300 tys. zł.

Dla przykładu stawki opłat podatku dla budynków mieszkalnych wzrosły tylko o 1 grosz (za 1m2 powierzchni użytkowej). Oznacza to, że np. przy 100-metrowym mieszkaniu opłata za rok zwiększy się zaledwie o 1 zł.

Opłata dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie o 23 grosze (od 1 m2 pow. użytkowej), czyli dla lokalu o powierzchni np. 100 m2 w skali roku opłata wzrośnie o 23 złote.

Zestawienie najważniejszych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2014 r. oraz stawek, które obowiązują w 2015 r.

Stawki_w_2015_roku