Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 28 Grudnia 2016
4,4 mln zł na rewitalizację Ełckiej Kolei Wąskotorowej
Miasto Ełk pozyskało 4,4 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.

29 grudnia 2016 r. Prezydent Tomasz Andrukiewicz podpisze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I".

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w październiku 2016 r. przyznał dofinansowanie dla 11 projektów na realizację inwestycji, których głównym celem jest ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. Na 2 miejscu listy rankingowej znalazł się projekt Miasta Ełk.

Projekty zostaną dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe.

W ramach projektu zostaną wykonane prace polegające na odnowie zachodniej części terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej:

·         adaptacja zabytkowego budynku stacji do potrzeb działalności Muzeum Historycznego w Ełku,

·         prace porządkowe polegające na usunięciu obiektów w złym stanie technicznym,

·         zagospodarowanie terenów zielonych wokół zabytkowego budynku stacji,

·         zainstalowanie elementów małej architektury,

·         oświetlenie,

·         wykonane ciągi piesze,

a także renowacja zabytkowego taboru:

·       parowozu PX48-1752 - zakres naprawy: kocioł wraz z osprzętem silnika, ostoja, łożyska osiowe, koła, wiązary, układ resorowania, układ hamulcowy, sprężarka powietrzna układ cięgłowo-zderzakowy, tender, budka maszynisty, instalacja elektryczna oraz malowanie. Po naprawie parowóz zostanie wyeksponowany jako wyjątkowy zabytek polskiego kolejnictwa.

·       wagonu pocztowego z końca XIX wieku - po renowacji wagon zostanie umieszczony w strefie stałej ekspozycji taboru na EKW z możliwością zwiedzania jego wnętrza.

·       węglarki wąskotorowej - odtworzenie obiektu zabytkowego do stanu oryginalnego z okresu jego budowy - po renowacji wagon zostanie umieszczony w strefie stałej ekspozycji taboru na EKW z możliwością zwiedzania jego wnętrza.

Odnowione obiekty będą stanowić stałą ekspozycję na terenie EKW, otwartą dla odwiedzających, która jeszcze dokładniej pomoże im zgłębić historię jednej z ważniejszych atrakcji turystycznych naszego regionu.

Efektem zrealizowanego projektu będą nie tylko widoczne zmiany infrastrukturalne. Projekt zakłada powstanie produktu turystycznego pn. Park Odkrywców Kolei.

Idea produktu turystycznego zrodziła się z szerszej koncepcji zagospodarowania EKW zakładającej utworzenie w przyszłości po stronie wschodniej zabytkowego terenu edukacyjnego parku pod tą samą nazwą, z intuicyjnymi i nowoczesnymi urządzeniami, które będą przybliżać dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym prawa fizyki, wykorzystywane w działaniu kolei wąskotorowych.

Całkowita wartość projektu to 5 265 786,98 zł.

Wartość dofinansowania wynosi 4 412 729,49 zł.

Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.