Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 03 Stycznia 2017
4,4 mln zł dofinansowania na utworzenie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej
Miasto Ełk pozyskało 4,4 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej”. W ECRS będą świadczone usługi mające na celu aktywizację zawodową i społeczną osób wykluczonych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej.

Kolejne środki unijne dla Miasta Ełku. Udało się pozyskać 4,4 mln zł na realizację projektu „Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 27A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej”. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku - ZIT bis.

Inwestycja obejmuje wykonanie następujących prac:

·           przebudowa i adaptacja pokoszarowego budynku na potrzeby ECRS,

·           wykonanie nowych instalacji (sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej i  elektrycznej),

·           wykonanie nowych nawierzchni chodników, podjazdów, drogi dojazdowej i parkingów, instalacja energooszczędnego oświetlenia

·           zagospodarowanie zieleni wokół budynku,

·           montaż małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci).

Docelowo w zrewitalizowanym budynku powstanie Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS), w którym będą świadczone usługi ekonomii społecznej, czyli mające na celu aktywizację zawodową i społeczną osób wykluczonych, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej.

W ECRS zostaną utworzone pracownie tematyczne w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych takich jak: świadczenie usług porządkowych i sprzątających, obsługa miejsc noclegowych, organizacja wydarzeń kulturalnych a także obsługa gastronomii.

Z Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej będą korzystać także ełccy animatorzy i  pedagodzy ulicy, którzy będą realizowali zajęcia wspierające dzieci, młodzież i dorosłych, borykających się z różnymi problemami.

Miasto Ełk od lipca 2016 r. realizuje projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, a Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej jest jednym z ważniejszych elementów w modelowej rewitalizacji.

ECRS będzie zrzeszał nie tylko organizacje pozarządowe i liderów aktywizacji społecznej, ale będzie realnie wspierał działania mające na celu odnowę i ożywienie zabytkowej dzielnicy miasta – Śródmieścia oraz poprawę sytuacji życiowej, materialnej i zawodowej jego mieszkańców. 

Całkowita wartość projektu: 5,2 mln zł,

·           dofinansowanie – 4,4 mln zł,

·           wkład własny – 778 tys. zł.

Inwestycja rozpocznie się w czerwcu 2017 r. Zakończenie planowane jest we wrześniu 2018 roku.