Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 14 Czerwca 2017
Nowoczesne elektrofiltry w ełckim PEC-u. Kolejny etap inwestycji
Miasto Ełk inwestuje w ochronę środowiska. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. kontynuuje budowę nowoczesnej instalacji odpylania w ciepłowni przy ul. Ciepłej 10.  Inwestycja praktycznie w 100% wyeliminuje emisję pyłów do atmosfery. Wartość inwestycji to ok. 6 mln zł.

Inwestycja polega na wymianie dotychczasowej, mechanicznej instalacji odpylania, na nowoczesną i bardziej efektywną instalację opartą na elektrofiltrach. Modernizacja obejmuje kotły nr 2 i 3. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to listopad 2017 r.

Została już zakończona pierwsza instalacja elektrofiltru w kotle nr 2. Pracował przez cały sezon grzewczy od początku października 2016 r.

Obecnie trwają prace związane z budową elektrofiltru w kotle nr 3.

·         zdemontowano starą instalację odpylania,

·         wylewane są nowe fundamenty,

·         po 3 lipca rozpocznie się instalacja elektrofiltru,

·         rozruch próbny przewidziany jest na początek października.

Montaż elektrofiltrów zlikwiduje emisję pyłów z ciepłowni. Kocioł nr 1 nie będzie eksploatowany stanowiąc ewentualną rezerwę.

Jak działa elektrofiltr?
Elektrody ulotowe w urządzeniu nadają cząsteczkom pyłu ładunek elektrostatyczny, a elektrody zbiorcze, które są uziemione, przyciągają te naładowane cząstki, uniemożliwiając ich unoszenie się do komina. Elektrofiltry montowane są w Polsce na największych źródłach energii – głównie dotyczy to elektrowni.

Więcej o inwestycji:
Zastosowana technologia jest najnowocześniejszą dostępną metodą w technice elektrofiltrów. Elektrofiltry w kotle nr 2 są o połowę tańsze w eksploatacji, zużywają  połowę mniej energii elektrycznej niż dotychczasowa instalacja oparta na mechanicznych cyklonach. Nie wpłynie to więc na koszty wytwarzania ciepła.

Elektrofiltr jest stale monitorowany (online) przez dostawcę. Urządzenie pracujące ze sprzężeniem zwrotnym, mierzą na bieżąco efekt odpylania i zużywają dokładnie tyle energii aby utrzymać proces na zadanym poziomie skuteczności.

Emisja pyłów będzie nie wyższa niż z kotłowni spalających gaz ziemny lub olej, mimo że w ełckim PEC-u spalany jest węgiel. Emisja pyłów nie będzie wyższa niż naturalna zawartość pyłów w powietrzu atmosferycznym, a wiec nie będzie pogarszać jego stanu.

Łączny koszt inwestycji to ok. 6 mln zł:

  • 3,4 mln zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie (oprocentowanie w skali roku - 1,2 %), pożyczka uwzględnia też pomoc de minimis w wysokości 101 803 zł,
  • wkład własny – ok. 2,6 mln zł.