Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 14 Czerwca 2017
Kolejne zadania zlecone ełckim NGO w 2017 roku
Zastępca Prezydenta Miasta Ełku 14 czerwca podpisał 7 kolejnych umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu w roku 2017, w zakresie m.in. wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, profilaktyki uzależnień oraz oświaty i wychowania. Łączna wartość przyznanych grantów to 26 300 zł.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych.

W środę 14 czerwca 2017 r. Zastępca Prezydenta Ełku Artur Urbański spotkał się z przedstawicielami ełckich organizacji pozarządowych w celu podpisania umów na realizację zadań samorządu w roku 2017. W Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały następujące organizacje:

Profilaktyka uzależnień:

·         Stowarzyszenie zwykłe „My-Rodzina“ - 2000 zł

Oświata i wychowanie:

·         Stowarzyszenie „PLEJADA” - 1000 zł

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży:

·         Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - 4000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

·         Miejska Ochotnicza Straż Pożarna - 7000 zł

·         Mazurskie Towarzystwo Naukowe - 2800 zł

Kultura fizyczna i sport:

·         Fundacja Rozwoju Sportu „4 ALL“ - 4000 zł

·         Ełckie Towarzystwo Brydżowe - 5500 zł

Łączna wartość przyznanych grantów to 26 300 zł.

Oprócz tego aktywni mieszkańcy mogą skorzystać z coraz bardziej popularnego mechanizmu – Inicjatywy Lokalnej, na którą przeznaczono w budżecie miasta 300 tys. zł.