Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 12 Lipca 2017
Ruszył I etap modernizacji terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej
Rozpoczęły się prace na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej, w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I”.

Pod koniec czerwca został przekazany plac budowy wykonawcy inwestycji i rozpoczęły się prace modernizacyjne na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej.

W ramach prac planuje się m.in.:

·         przebudowę i adaptację budynku stacyjnego o pow. 317 m2

·         budowę obiektów terenowych (rampa dla niepełnosprawnych, rampa na torach,

·         brama wjazdowa)

·         budowę i przebudowę zewnętrznych sieci (wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej) wraz z przyłączami,

·         wykonanie elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze na śmieci)

·         wykonanie oświetlenia zewnętrznego,

·         przełożenie oraz wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych,

·         zagospodarowanie terenu zielenią wysoką i niską wraz z pielęgnacją,

·         wykonanie ciągów pieszych.

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec października 2017 r.

Wykonawcą jest firma PHU MASTER Łukasz Staniszewski w Ełku.
Łączny koszt inwestycji to 3 101 110,96 zł.

Całość zadania inwestycyjnego składa się z 3 etapów:

·         Etap I – Przebudowa budynku stacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu (zielony skwer i plac stacyjny)

·         Etap II – Zagospodarowanie terenu (Park  Odkrywców Kolei, droga wewnętrzna, strefa garażowa)

·         Etap III – Budowa nowej siedziby muzeum wraz z zagospodarowaniem terenu (nowa siedziba i plac muzealny).

Całkowita wartość projektu: 5 265 786,98 zł

·         dofinansowanie z UE: 4 412 729,49 zł (83,80%)

·         wkład własny: 853 057,49 zł (16,2%)

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.