Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 13 Lipca 2017
Kolejne zadania zlecone ełckim NGO - 13 lipca 2017 roku
Prezydent Miasta Ełku 13 lipca podpisał 3 kolejne umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu w roku 2017, w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej - współzawodnictwo. Łączna wartość przyznanych grantów to 8500 zł.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych.

W czwartek 13 lipca 2017 r. Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz spotkał się z przedstawicielami ełckich organizacji pozarządowych w celu podpisania umów na realizację zadań samorządu w roku 2017. W Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały następujące organizacje:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

·         Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM - 1000 zł

Kultura fizyczna - współzawodnictwo:

·         Fundacja Rozwoju Sportu „4all” - 2700 zł

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży:

·         Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Jana Pawła II - 4800 zł

Łączna wartość przyznanych grantów to 8500 zł.

Oprócz tego aktywni mieszkańcy mogą skorzystać z coraz bardziej popularnego mechanizmu – Inicjatywy Lokalnej, na którą przeznaczono w budżecie miasta 300 tys. zł.