Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 09 Sierpnia 2017
Rozbudowa skateparku w Ełku
Na wniosek młodych i aktywnych ełczan już w wkrótce rozpocznie się rozbudowa istniejącego skateparku przy ul. Parkowej w Ełku. Powstaną nowe przeszkody takie jak: funbox, spine, wall oraz quoter, ponadto zostanie zainstalowane urządzenie typu Street Workout. Łączny koszt inwestycji to 402 tys. zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Ełku.

Umowa z wykonawcą została podpisana 3 sierpnia 2017 r. i wkrótce rozpoczną się prace dotyczące rozbudowy istniejącego skateparku o dodatkowe przeszkody przy ul. Parkowej w Ełku w ramach realizacji projektu „Mały sport na wielkich osiedlach”.

Na czas inwestycji obiekt będzie wyłączony z użytkowania.

Zakres prac obejmuje m.in.:

·         demontaż i ponowny montaż elementów małej architektury (ławki i kosze betonowe, istniejące urządzenie typu Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną),

·         wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,

·         wykonanie płyty betonowej zbrojonej wraz z podbudowami kruszywowymi,

·         montaż nowych obiektów skatingowych betonowych prefabrykowanych,

·         montaż nowego urządzenia typu Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną

·         wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej,

·         wykonanie elementów odwodnienia płyty betonowej wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej,

·         wykonanie monitoringu wizyjnego (3 kamery)

·         wykonanie trawników

·         odtworzenie terenów zielonych i utwardzonych po prowadzonych pracach budowlanych,

Łączna wartość inwestycji to 402 162,72 zł. Środki pochodzą z budżetu miasta Ełku.

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec października 2017 r.Zobacz także: https://www.youtube.com/watch?v=bv9_msHb6g4