Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 13 Września 2017
Powstaje nowa plaża miejska w Ełku
Ruszyły pierwsze prace na terenie cypla na osiedlu Jeziorna w ramach zadania „Budowa Plaży Miejskiej w Ełku - I  etap”. Łączna wartość pierwszego etapu inwestycji to 3 416 843,30 zł.

Trwa realizacja projektu „Rozwój turystyki opartej o dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna”. Głównym działaniem w projekcie po stronie Ełku jest zagospodarowanie terenu brzegu Jeziora Ełckiego i utworzenie nowej plaży miejskiej na tzw. „cyplu” na osiedlu Jeziorna, natomiast po stronie Kowna budowa amfiteatru. Projekt dofinansowany ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Zakres robót obejmuje m.in.:

·         roboty rozbiórkowe, niwelację terenu

·         wycinka i karczowanie drzew (OBECNIE TRWAJĄ PRACE)

·         nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz wykonanie trawników dywanowych

·         wykonanie plaży piaszczystej i plaży trawiastej

·         wykonanie dwóch deszczochronów wraz z ławkami do siedzenia w  formie  zadaszonych altan parkowych o konstrukcji drewnianej,

·         wykonanie 3 boisk do piłki siatkowej plażowej o nawierzchni piaszczystej

·         wykonanie 2 boisk do koszykówki (streetball) o nawierzchni z kostki  betonowej

·         budowa pomostu na jeziorze wraz z wieżą widokową i oświetleniem  na  palach  betonowych o konstrukcji drewnianej,

·         wykonanie ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej

·         wykonanie ciągów pieszych wraz z aneksami wypoczynkowymi i schodami  terenowymi o nawierzchni z kostki betonowej

·         wykonanie miejsc do połowu ryb z kostki betonowej

·         wykonanie miejsc postojowych oraz dojazdu do parkingów z kostki betonowej

·         oznakowanie poziome i pionowe miejsc dla osób niepełnosprawnych

·         wykonanie parkingów rowerowych z kostki betonowej

·         montaż stojaków na rowery,

·         wykonanie podestów natryskowych

·         wykonanie elementów małej architektury (natryski kolumnowe, ławki parkowe, kosze na śmieci, poidełko)

·         wykonanie oświetlenia terenu

·         wykonanie przyłączy: wodociągowego, energetycznych, kanalizacji teletechnicznej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej

·         odtworzenie zniszczonych terenów zielonych po prowadzonych pracach budowlanych

Zadanie „Budowa Plaży Miejskiej w Ełku - I  etap” realizuje konsorcjum firm: Spółdzielnia Budowlanych SKOMAND w Ełku i Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gołdapi. Łączna wartość inwestycji to 3 416 843,30 zł

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec  maja 2018 r.

Więcej o projekcie:
Całkowita wartość projektu wynosi 970 934,75 euro (ok. 4 116 763,34 zł),
dofinansowanie: 825 294,54 euro (ok. 3 499 248,85 zł).

Całkowita wartość projektu po stronie Ełku: 3 894 908 zł, w tym:
(Wartość projektu uległa zmianie w związku ze zwiększeniem wkładu własnego o kwotę 530 273 zł)

·      dofinansowanie z UE - 2 552 192 zł (85% wartości kwalifikowalnej)

·      wkład własny - 1 342 716 zł

W ramach projektu realizowane są także działania miękkie:

·         rajdy rowerowe po okolicach Ełku i Kowna

·         festiwal kultur w Ełku i Kownie

·         wspólne oferty turystyczne w 3 językach

·         wspólny przewodnik turystyczny w 3 językach

·         3 krótkie wspólne spoty i ich emisja

·         wspólne gadżety

·         zarządzanie

W tym na działania miękkie, pozainwestycyjne: 234 374 zł:

·         dofinansowanie z UE – 199 215 zł

·         wkład własny – 35 159 zł