Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 10 Października 2017
Kolejne środki unijne dla Miasta Ełku na rozwój edukacji przedszkolnej
Miasto Ełk pozyskało 704 tys. zł na utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka”. Projekt obejmuje także modernizację oraz doposażenie przedszkola oraz organizację warsztatów dla rodziców takich jak: zdrowe żywienie, warsztaty artystyczne i warsztaty poprawnego mówienia. Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2018 r.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o przyznaniu unijnego dofinansowania na realizację projektu „Zwiększenie dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z terenu miasta Ełk poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka” z oddziałami zamiejscowymi w Szkole Podstawowej nr 9”.

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym wśród dzieci z terenu miasta Ełku poprzez utworzenie 3 nowych oddziałów wychowania przedszkolnego na terenie miasta Ełku w Miejskim Przedszkolu „Słoneczna Ósemka”.

Oddziały te będą realizować edukacyjną podstawę programową oraz zapewnią warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka.

Wartość projektu to 828 660,52 zł, w tym:

·         dofinansowanie z UE - 704 361,44 zł

·         wkład własny – 124 299,08 zł

Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2018 r.

W ramach projektu zaplanowano:

·       utworzenie 70 nowych miejsc edukacji przedszkolnej

·       modernizacja oraz doposażenie przedszkola

·       zapewnienie bieżącego funkcjonowania  dla 70 nowych miejsc przedszkolnych

·       organizacja warsztatów dla rodziców np.: zdrowe żywienie, warsztaty artystyczne, warsztaty nt. poprawnego mówienia

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.