Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 11 Października 2017
Modernizacja chodnika przy ełckim cmentarzu
Trwają prace związane z modernizacją chodnika przy ul. Towarowej w Ełku (dojście do cmentarza nr 2). Wykonawca nie przewiduje większych utrudnień w ruchu. Natomiast należy zwrócić szczególną uwagę na bieżące oznakowanie obszaru robót. Łączny koszt prac to ok. 89 tys. zł.

W ramach inwestycji zostanie wykonany chodnik przy ul. Towarowej w Ełku (dojście do cmentarza nr 2) o szerokości ok. 2 m wraz z wjazdami na odcinku ok. 300 m.                       

Prace będą polegały na:

·         rozbiórce krawężnika betonowego i nawierzchni z kostki betonowej

·         ustawieniu krawężników betonowych

·         ustawieniu obrzeży betonowych

·         wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki betonowej

·         uzupełnieniu nawierzchni asfaltowej przy krawężniku masą mineralno-asfaltową

·         regulacji wpustów ulicznych

Wykonawcą jest firma PW MATEX Mateusz Wojsiat w Ełku.
Łączny koszt prac to 88 990,50 tys. zł.

Planowane zakończenie prac to początek grudnia 2017 r.

Wykonawca nie przewiduje większych utrudnień w ruchu. Natomiast należy zwrócić szczególną uwagę na bieżące oznakowanie obszaru robót.