Aktualności

Autor: Paulina Omilianowicz | Data wpisu: 12 Października 2017
Dzieci z podwórek przy ul. Wawelskiej i Mickiewicza otworzyły wymarzony plac zabaw - podsumowanie Miniprojektu
8 października na podwórku, które zlokalizowane jest na rogu ulic Mickiewicza 33-35 i Wawelskiej 14-16 odbyło się podsumowanie kolejnego z Miniprojektów.

Chociaż pogoda tego dnia płatała dzieciom, rodzicom i organizatorom figle to atmosfera i uśmiechy dopisywały wszystkim  uczestnikom.

Streetworkerem odpowiedzialnym za realizację Miniprojektu przy ul. Wawelskiej 14-16 i Mickiewicza 33-35 jest Pani Izabela Piotrowska. Podczas prawie dwumiesięcznej pracy z mieszkańcami i dziećmi streetworker zdiagnozował najważniejsze potrzeby oraz ściśle współpracował z grupą inicjatywną, tj. rodzicami, którzy zobowiązali się do wszelkiej pomocy przy realizacji prac porządkowych i konstrukcyjnych.

Podwórko, które było pod pieczą Pani Izabeli nie sprzyjało bezpiecznej zabawie dzieci i młodzieży. Większość czasu spędzały one przy prowizorycznej piaskownicy zlokalizowanej przy ścianie prywatnego garażu. Dzieci bawiły się również w pobliżu trzepaka. Rodzice zasugerowali aby wspólnymi siłami stworzyć przyjazną i bezpieczną przestrzeń dla młodszych dzieci oraz zadbać o ich bezpieczeństwo. Efektem minikonsultacji, za które odpowiadał streetworker był pomysł na zakup "sprężynowca" - zabawki, na której równocześnie może bawić się czworo dzieci, montaż drewnianego domku, ogrodzenie wytyczonego do zabawy miejsca oraz stworzenie kolorowych siedzisk z palet. Dodatkowo dzieci zaproponowały aby pomalować ścianę, do której plac zabaw będzie przylegał. W rezultacie zamontowano tam dużą płytę, która została pomalowana farbą tablicową, a na której dzieci mogą tworzyć małe arcydzieła kredą.

Jak podkreślała Pani Izabela podczas realizacji Miniprojektu nie brakowało problemów. Pierwszym z nich był termin dostawy zamówionego sprężynowca, kolejnym dostęp do drewna, które mogłoby posłużyć do montażu domku, ponieważ większość firm wyznaczała ponad dwutygodniowy termin oczekiwania na materiał. Dzięki współpracy pomiędzy rodzicami i streetworkerem oraz wielkiemu zaangażowaniu osób zaprzyjaźnionych z rodzinami, które mieszkają przy tym podwórku, udało się zrealizować wszystkie prace w terminie.

8 października na podwórku od godziny 11:00 prowadzone były animacje z dziećmi i młodzieżą. Dzięki dużemu namiotowi podczas niekorzystnej aury pogodowej zabawy trwały do późnego popołudnia. Zabawa była przednia, dzieci zadowolone a rodzice wdzięczni za nowe i bezpieczne miejsce do wspólnej zabawy. Serdecznie dziękujemy streetworkerowi oraz rodzicom z bloku przy ul. Mickiewicza 35 za zaangażowanie i stworzenie bezpiecznej przestrzeni do zabaw i spędzania wolnego czasu.

Całkowita wartość Miniprojektu "Nasz wymarzony plac zabaw" to 5 000 zł. Fundusze pochodzą z realizacji zadania publicznego pn. Modelowa Szkoła Animatorów Społecznych, którego organizatorem jest konsorcjum organizacji pozarządowych: Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych Stopa, Fundacja HUMAN LEX INSTYTUT oraz Forum Animatorów Społecznych.


Działania realizowane w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację", współfinansowanego ze środków unijnych.