Aktualności

Autor: z. dabrowski | Data wpisu: 05 Grudnia 2017
Złóż wniosek na stypendium sportowe
Do 15 grudnia w Urzędzie Miasta Ełku można składać wnioski o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe na okres styczeń - czerwiec 2018 r. Wnioski na nagrody i wyróżnienia przyjmowane są przez cały rok.

Stypendium to forma wsparcia materialnego zawodników, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym lub na wniosek Prezydenta Ełku.

W budżecie Miasta Ełku na 2018 r. zaplanowano łączną kwotę 205 400 zł, w tym: na nagrody - 13 800 zł i na stypendia sportowe – 191 600 zł.

Nagroda jest wyrazem uznania dla:

·       zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe

·       trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki ich zawodników

·       klubów (w tym działających w formie stowarzyszenia), związków sportowych, instytucji, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.

Wyróżnienia przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: "zawodnik", "trener/instruktor" i "zespół sportowy", za wybitne osiągnięcia sportowe czy wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Wnioski na nagrody i wyróżnienia można składać przez cały rok, natomiast na stypendia sportowe w dwóch terminach do 15 czerwca oraz do 15 grudnia.

W tym roku Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał:

·       61 stypendiów (44 - na okres 6 miesięcy, 2 - na okres 5 miesięcy, 11 na okres 4 miesięcy, 1 na okres 3 miesięcy, 2 na okres 2 miesięcy, 1 na okres 1 miesiąca)

·       2 nagrody

 

Do składania wniosków na stypendia, nagrody i wyróżnienia uprawnione są kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, uczelnie oraz inne podmioty.

 

Szczegółowe informacje i formularze wniosków w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury oraz na stronach:

·         Stypendia sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej

·         Nagrody sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej

·         Wyróżnienia sportowe przyznawane w dziedzinie kultury fizycznej.