Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 06 Grudnia 2017
Zimowe utrzymanie miasta
W związku z pogarszającymi się warunkami pogodowymi przypominamy, że za usuwanie skutków zimowej aury odpowiadają nie tylko służby miejskie, ale także właściciele bądź zarządcy nieruchomości.

Akcja zimowa, zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Ełku Sp. z o. o. obejmuje usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu oraz śliskości z jezdni oraz ciągów pieszych.

Łączna powierzchnia do utrzymania zimowego, w stosunku do roku ubiegłego wzrośnie o 52 841 m2 i wynosić będzie 850 551 m2 terenów miejskich objętych umową, w tym:

·          559 271 m2 jezdni

·          81 099 m2 parkingów

·          210 181 m2 chodników

W budżecie miasta na akcję zimową zaplanowano kwotę 1,56 mln zł (obejmuje ona okres: od grudnia 2017 do końca marca 2018 oraz listopad 2018) i jest wyższa o 80 tys. zł (niż w roku ubiegłym). Najważniejsze koszty ponoszone są co roku na usuwanie mechaniczne i ręczne śniegu, śliskości z jezdni oraz ciągów pieszych, a także na uzupełnianie zapasów piasku i soli.

W celu zapewnienia w tym okresie przejezdności dróg miejskich, w zależności od natężenia ruchu oraz umiejscowienia instytucji ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców, obszar miasta podzielono na trzy strefy kolejności usuwania śliskości i odśnieżania.

W omawianym okresie PUK będzie dysponował następującym sprzętem: solarką, 3-ma pługopiaskarkami, 6-ma ciągnikami z pługami i 4-ma rozsiewaczami do posypywania piaskiem, dwoma pojazdami quad z wyposażeniem (pługi i szczotki) oraz dwoma ładowarkami. Akcja prowadzona będzie całodobowo.

Pamiętajmy, że także poszczególni właściciele bądź zarządcy nieruchomości odpowiadają za zwalczanie śliskości i odśnieżanie przyległego terenu.

Szczególną uwagę należy zwrócić również na nadmiar śniegu zalegającego na dachach budynków, który w przypadku odwilży powoduje powstawanie nawisów i sopli lodowych zagrażających przechodniom i pojazdom.

Uwagi dotyczące odśnieżania miasta można zgłaszać:

·         do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ełku (tel. 87 610-44-54)

·         do Referatu Komunalnego Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku, nr tel. (87) 723-62-44

·         Straży Miejskiej w Ełku (986)