Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 08 Lutego 2018
Zadania zlecone ełckim NGO w 2018 roku – 8 lutego
Prezydent Miasta Ełku 8 lutego 2018 r. podpisał kolejnych 8 umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu w roku 2018. Wartość przyznanych grantów to 65 200 zł. Łączna liczba odbiorców to 426 osób.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych.

W ełckim ratuszu umowy podpisały następujące organizacje:

1. Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" w Ełku

·         działanie: II Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki Dziewcząt 2005 i Chłopców 2006 "Działdowo Basket Cup 2018" 9-11 lutego 2018r.

2. Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy FPP MIKRO Ełk

·         działanie: Akademia siatkówki - szkolenie i udział w Kinder+Sport 2018

3. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej

·         działanie: CHCIEĆ TO MÓC - KULTURA WŚRÓD NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej

·         działanie: Ja niepełnosprawny artysta - zajęcia terapeutyczne w WTZ Ełk

5. Fundacja "OTUlony w nadzieję..."

·         działenie: Rozwijaj się - dbaj o zdrowie

6. Klub Aikido KRESMENI

·         działanie: Wybieram AIKIDO!

7. Stowarzyszenie Przystań-Szeligi-Buczki

·         działanie: Extraliga.pl

8. Stowarzyszenie "Srebrne Pokolenie" w Ełku

·         działanie: Czas Seniorów