Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 13 Lutego 2018
Park Odkrywców Kolei – kolejny etap przebudowy Ełckiej Kolei Wąskotorowej
Zakończyło się postępowanie przetargowe i wkrótce zostanie podpisana umowa z wykonawcą. W ramach zaplanowanej inwestycji zostanie wykonana rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej  na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku - 2 etap - Park Odkrywców Kolei. Wartość inwestycji to 4 mln zł.

Inwestycja będzie polegała na m.in. utworzeniu Parku Odkrywców Kolei. Miejsca, które stanie się sercem aktywizacji społecznej i edukacyjnej mieszkańców miasta oraz nową atrakcją turystyczną.

Na terenie parku zostaną zainstalowane następujące urządzenia, które pozwolą w prosty sposób pokazać zasady fizyki, które wykorzystywane są w pracy kolei wąskotorowej.

Będzie to m.in.:

·         karuzela z przekładniami, górka rozrządu, tłok pneumatyczny, magnetyczne piłki

·         wielokrążek, elektromotywa, silnik parowy, wyścig drezyn

·         huśtawka przegubowa ze sprężyną na łożysku, magnetyczne obręcze.

Dodatkowe prace:

·         uporządkowanie i zagospodarowanie 1 ha północno-wschodniej części terenu EKW pod edukacyjny Park Odkrywców Kolei

·         wykonanie ciągów pieszych i parkingów

·         przebudowa drogi wewnętrznej obszaru rewitalizowanego

·         przebudowa wschodniego ogrodzenia działki

·         wykonanie terenów zielonych z nowymi nasadzeniami zieleni parkowej

·         zainstalowanie oświetlenia oraz koszy na śmieci i ławeczek.

Wykonawcą inwestycji będzie firma PHU MASTER Łukasz Staniszewski z Ełku.

Łączna wartość inwestycji to 4 mln zł, w tym:

·         3,4 mln zł –  (85 %) dofinansowania

·         600 tys. zł  - (15 %) wkład własny.

Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przewidywany termin zakończenia prac to 10 sierpnia 2018 r.