Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 08 Marca 2018
Zabiegi pielęgnacyjne zieleni w mieście
W styczniu i lutym w Ełku prowadzono zabiegi pielęgnacyjne na 347 drzewach rosnących w różnych częściach miasta. Do wycinki zakwalifikowano tylko 10 drzew będących w złym stanie zdrowotnym. Łączny koszt prac to 66 tys. zł.

Na przełomie stycznia i lutego wykonano różnego rodzaju zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu. Cięć technicznych i sanitarnych  dokonano na 347 drzewach, takich jak: klon, wierzba, lipa, morwa, topola i jesion.

Zabiegi przeprowadzono m.in. na drzewach rosnących wzdłuż ulic.: Sikorskiego, Łukasiewicza, Dobrzańskiego, Wawelskiej, 3 go-Maja, a także na podwórkach komunalnych w okolicach ulicy Żeromskiego, Orzeszkowej, Grodzieńskiej, Piłsudskiego i Chopina.

Do wycinki zakwalifikowano tylko 10 drzew. Natomiast miasto za każde wycięte drzewo dokonuje nowych nasadzeń drzew i krzewów.

Do usunięcia kwalifikowane są drzewa będące w złym stanie zdrowotnym, bądź takie które wchodzą w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi. Dlatego takiemu zabiegowi poddawane są drzewa zlokalizowane w pobliżu ciągów komunikacyjnych, gdzie rozbudowane korony, uszkodzone konary mogą stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Łączny koszt zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu to 66 tys. zł.

Prace pielęgnacyjne wykonało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku Sp. z o. o.