Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 13 Kwietnia 2018
Przedłużony nabór wniosków o Nagrodę Białej Lilii za osiągnięcia w roku 2017
DO KOŃCA KWIETNIA można składać wnioski w XII edycji konkursu o przyznanie Nagrody Białej Lilii za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku za rok 2017. Wnioski przyjmowane są w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Ełku.

Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku.

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w 8 kategoriach:

1.          Mecenas Sportu

2.          Sportowiec Roku

3.          Nagroda Artystyczna

4.          Mecenas Kultury

5.          Ambasador Ełku

6.          Przedsiębiorca Roku

7.          Postawa Godna Naśladowania

8.          Nagroda Specjalna

 Nagroda przyznawana na wniosek:

·          Prezydenta Miasta Ełku

·          Przewodniczącego Rady Miasta Ełku lub grupy 5 Radnych innych organów administracji rządowej i samorządowej

·          organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych

·          mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich

·          grupy 25 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie miasta Ełku

 Wnioski można składać do KOŃCA KWIETNIA 2018 r. w kancelarii

ogólnej Urzędu Miasta Ełku (niski parter).

 Dodatkowe informacje dostępne Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, pokój nr 374 (II piętro), tel. (87) 73 26 192, e-mail: l.remizow@um.elk.pl, a także na stronie:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/113/Nagrody__22BIALEJ_LILII_22_za_wybitny_wklad_w_rozwoj_i_promocje_miasta_Elku/