Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 17 Kwietnia 2018
Kolejne zadania zlecone ełckim NGO w 2018 roku
Zastępca Prezydenta Miasta Ełku 13 kwietnia podpisał kolejnych 7 umów na realizację zadań samorządu w 2018 r. Wartość przyznanych grantów to blisko 13 tys. złotych. Łączna liczba odbiorców to ponad 1600 osób.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych.

W Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały następujące organizacje:

1. Stowarzyszenie ADELFI użyczające osobowości prawnej Kombatanckiemu Związkowi Dzieci Wojny

  • „Śladami Pamięci 2018”

2. Uczniowski Klub Sportowy „JEZIORNA”

  • „Mazurska Wiosna Ełk 2018 – XI Międzynarodowy Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt”

3. Stowarzyszenie „Wyginaj Śmiało Ciało” – Taniec i Fitness Ełk

  • „Aktywne wakacje z ZUMBA”

4. Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Ełku

  • „Integracja międzypokoleniowa chorych na SM w 2018 roku”

5. Ełckie Stowarzyszenie „OSTOJA”

  • „Dbam o siebie dbając o środowisko – warsztaty integracyjne z zakresu edukacji ekologicznej i produkcji naturalnych kosmetyków”

  • „Majówka Rodzinna”

  • „IX Piknik Pod Kasztanami z okazji Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię”

W ełckim ratuszu zostało podpisanych 7 umów na blisko 13 tys. złotych.