Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 15 Maja 2018
Remonty cząstkowe dróg na terenie miasta
Trwa remont cząstkowy na ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego. Nie przewiduje się większych utrudnień w ruchu. 

Zakres prac obejmuje wymiana istniejącego krawężnika betonowego na kamienny oraz zabruk kostką kamienną zieleńców na wyspach dzielących pasy drogowe.

Remont cząstkowy przeprowadzony jest na ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego. Łączny koszt prac to ok. 25 tys. zł.

Uwaga, na obszarach, w których prowadzone będą remonty cząstkowe, należy zwracać szczególną uwagę na bieżące oznakowanie robót.