Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 16 Maja 2018
Ełk oddycha swobodnie
Według danych zarejestrowanych przez autonomiczną stację pomiarową, jakość powietrza w Ełku jest dobra i mieści się w dopuszczalnych normach stężenia zanieczyszczeń. Wyniki pomiarów można śledzić na bieżąco w internecie.

Jedna z pięciu stacji pomiarowych powietrza w województwie warmińsko – mazurskim znajduje się w Ełku. Dzięki urządzeniu możliwe jest bieżące rejestrowanie stężenia różnych zanieczyszczeń powietrza oraz badanie jego jakości w naszym mieście oraz województwie.

Stacja od 2017 rejestruje w systemie ciągłym stężenie : dwutlenku siarki, tlenków azotu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 oraz warunki meteorologiczne.

W zakresie mierzonych parametrów jakość powietrza w 2017r. w Ełku mieściła się w dopuszczalnych normach. Monitoring powietrza nadzoruje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Wyniki pomiarów są publikowane na bieżąco stronie http://powietrze.wios.olsztyn.pl