Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 30 Maja 2018
III sesja Dziecięco-Młodzieżowej Rady Miasta Ełku
Kolejne posiedzenie „dziecięco-młodzieżowej rady miasta Ełku” odbyło się dzisiaj (30 maja) w miejskim ratuszu. Młodzi przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjów przyjęli łącznie pięć postanowień. Przewodniczący rady złożył sprawozdanie z realizacji postanowień przyjętych na poprzedniej sesji. Natomiast prezydent Ełku zabrał głos w sprawie realizowanych w mieście inwestycji, m.in. plaży miejskiej, ścieżek rowerowych i parku na os. Konieczki.

W środę 30 maja 2018 r. w miejskim ratuszu po raz drugi w tym roku zebrali się delegaci szkół podstawowych i gimnazjalnych wchodzący w skład „dziecięco-młodzieżowej rady miasta Ełku”. Podczas posiedzenia, które odbyło się na sali konferencyjnej przyjętych zostało pięć postanowień w sprawach:

1.      przyjęcia scenariusza do filmu edukacyjnego przestrzegającego przed spożywaniem alkoholu przez młodzież;

2.      zorganizowania raz w roku szkolnym w każdej szkole kursu/szkolenia z zakresu:

  • pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • ratownictwa wodnego (dla klas pływackich),
  • zasad zachowania nad wodą i uświadomienie skutków jakie niesie ze sobą żywioł;

3.      wpisania w kalendarz Ełckich Dni Rodziny ,,Dnia Młodzieży - Rodzinne Igrzyska’’.

4.      promowania wśród społeczności szkolnej wydarzeń i imprez sportowych organizowanych na terenie miasta Ełku (przygotowywanie własnych plakatów szkolnych),

5.      wprowadzenia na lekcjach wychowawczych tematów związanych z niebezpieczeństwami i zagrożeniami jakie ze sobą niosą używanie narkotyków i dopalaczy; spotkania z udziałem zaproszonych osób, które doświadczyły takiego problemu.


Przewodniczący młodzieżowej rady Kacper Kopyciński złożył sprawozdanie z realizacji działań związanych z przyjętymi podczas marcowej sesji postanowieniami. Wykonane zostało założenie związane z obchodami 100-lecia niepodległości. Każda ze szkół wymieniła się plakatami z mniej znanymi postaciami historycznymi. Wkrótce na terenie Muzeum Historycznego (EKW) zostanie zorganizowana wystawa tych prac. W części szkół odbyły się także lekcje wychowawcze poświęcone bezpieczeństwu – m.in. zachowanie na drodze, korzystania z telefonów podczas jazdy na rowerze lub rolkach.

Podczas dzisiejszego spotkania prezydent Tomasz Andrukiewicz omówił m.in. tematy związane z realizacją inwestycji w mieście, w tym: plaży miejskiej, ścieżek rowerowych oraz Montesoriańskiego Ogrodu Sensorycznego przy Przedszkolu „Słoneczka Ósemka” i Szkole Podstawowej nr 9. Prezydent przedstawił także projekty – wizualizacje parku na os. Konieczki. Na koniec prezydent podziękował wszystkim młodym radnym za udział w sesji i zaangażowanie oraz złożył życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

Na koniec spotkania młodzi ełczanie przedstawili wolne wnioski dotyczące potrzeb, pomysłów lub inicjatyw w obszarach: spotów edukacyjnych, tematyki związanej z narkotykami i dopalaczami, promowania wśród młodzieży szkolnej informacji na temat wydarzeń sportowych o0rganizowanych w mieście,  a także działań z zakresu bezpieczeństwa nad wodą.


Jak wyglądały przygotowania?

23 maja w kamienicy pozarządowej przy ul. Małeckich 3 odbyły się warsztaty mające na celu właściwe przygotowanie dzieci i młodzieży do udziału w tym wydarzeniu. W trakcie spotkania młodzi radni miały możliwość pracy w czterech obszarach:

  • tematyka filmów edukacyjnych z cyklu „Bezpieczny Ełk”,
  • bezpieczeństwo podczas wakacji, w tym bezpieczeństwo na wodzie,
  • Dni Rodziny i kalendarz wydarzeń, 
  • aktywności sportowe w okresie wakacji, 
  • zagrożenia związane z używaniem narkotyków i dopalaczy.

Warsztaty prowadzili: koordynator streetworkerów Pan Wiktor Kurczak, Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Pani Katarzyna Podlecka, koordynator sportu Pan Marian Malewski, Pan Michał Utykański z WOPR wraz ze współpracownikami, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Ełku, zastępca komendanta Straży Miejskiej Franciszek Nietupski, pracownik Wydziału Edukacji Pani Magdalena Modzelewska oraz pracownik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Pani Iga Arciszewska. „Dziecięco-młodzieżowa rada miasta” po raz pierwszy spotkała się 1 czerwca 2017 roku na swoich obradach. Z założenia ma spotykać się 2-4 razy w roku jako nieformalny zespół doradczo-opiniujący działający z inicjatywy prezydenta Ełku.