Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 13 Czerwca 2018
Nagrody dla laureatów olimpiad
Prezydent Ełku 12 czerwca 2018 r. wręczył nagrody laureatom olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018. Tym razem zostało uhonorowanych 43 uczniów ełckich szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Wczoraj (12 czerwca) w Ełckim Centrum Kultury odbyła się uroczystość poświęcona laureatom olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018. W spotkaniu wzięli udział laureaci olimpiad z ełckich szkół podstawowych, gimnazjów i LO w ZSS wraz z rodzicami i opiekunami, a także nauczyciele prowadzący oraz dyrektorzy szkół.

W gronie laureatów znalazło się 43 uczniów, którzy wzięli udział w 15 przedmiotowych konkursach olimpijskich w tym:

 • 18 uczniów – ze szkół podstawowych (w 4 przedmiotach)
 • 25 uczniów – z gimnazjów (w 12 przedmiotach)

Osiągając następujące wyniki:

 • 2 uczniów – zostało 4 krotnymi laureatami
 • 2 uczniów – zostało 3 krotnymi laureatami
 • 9 uczniów – zostało 2 krotnymi laureatami
 • 30 uczniów – zostało pojedynczymi laureatami

Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz, Zastępca Prezydenta Artur Urbański i Przewodniczący Rady Miasta Ełku Dariusz Wasilewski gratulowali uczniom, ale także rodzicom oraz nauczycielom i dyrektorom szkół.

Laureaci olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2017/2018:

 • SP nr 1 w Ełku – 2 laureatów 1 x 2 - krotny i 1 pojedynczy
 • SP nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku – 2 laureatów,
 • SP nr 4 im. Prof. Władysława Szafera w Ełku – 7 laureatów: 1 x 3 – krotny, 1 x 2 - krotny i 5 pojedynczych,
 • SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku – 3 laureatów: 1 x 2 krotny i 2 pojedynczy,
 • SP nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku – 4 laureatów: 1 x 2 – krotny i  3 pojedynczy,
 • Gimnazjum nr 1 im. Danuty Siedzikówny „ Inki" w Ełku – 2 laureatów,
 • Gimnazjum nr 2 przekształcone w SP1 w Ełku – 12 laureatów: 1 x 4 – krotny, 1x 2 - krotny i 10 pojedynczych,
 • Gimnazjum nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Ełku – 1 laureat - podwójny,
 • Gimnazjum nr 4 w Ełku – 8 laureatów: 1 x 4 - krotny, 1 x 3 - krotny, 3 x 2 - krotnych i 3 pojedynczych
 • Gimnazjum sportowe w ZSS - 2 laureatów pojedynczych