Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 13 Czerwca 2018
Trwają konsultacje społeczne na osiedlu Północ II
Dzisiaj 13 czerwca odbywają się konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania jeziorka na os. Północ II. Podczas spotkania mieszkańcy bezpośrednio mogli przedstawić swoje uwagi oraz sugestie. Ponadto do 2 lipca można przesyłać swoje pomysły i opinie pocztą tradycyjna i e-mailową.

Mieszkańcy osiedla Północ II podczas dzisiejszych konsultacji społecznych mają możliwość wyrażenia swoich opinii i przedstawienia pomysłów na zagospodarowanie jeziorka (przy Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów).

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami, odbywa się dzisiaj (13 czerwca) przy jeziorku:

- przed południem - w godz. 10:00-11:30

- po południu - w godz. 16:30-18:00


Konsultacje potrwają do 2 lipca, natomiast mieszkańcy, którzy nie mogli uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu, mogą przesłać swoje uwagi oraz sugestie wysyłając wypełniony formularz konsultacyjny:

  • pocztą tradycyjną - na adres Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

  • oraz e-mailowo: strategia@um.elk.pl