Aktualności

Autor: Damian Kurowski | Data wpisu: 12 Lipca 2018
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach z rewitalizacji
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu rewitalizacji, w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”. Rekrutacja uczestników trwa do 27 sierpnia 2018 r. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Miasto Ełk od dwóch latach uczestniczy w projekcie służącym wypracowaniu modelowych działań z zakresu rewitalizacji. W celu zaprezentowania doświadczeń z tego procesu oraz przybliżeniu współczesnego wymiaru odnowy obszarów, w Ełku zostanie przeprowadzony cykl bezpłatnych szkoleń.

Cele szkoleń:
  • przybliżenie uczestnikom współczesnego wymiaru rewitalizacji
  • wsparcie w programowaniu i realizacji procesów rewitalizacyjnych, z wykorzystaniem doświadczenia Miasta Ełku, w tym związanego z projektem „Nowe Śródmieście Miasta Ełk wzór na rewitalizację”.
Kto może wziąć udział w szkoleniu:
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły i związki wyznaniowe
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
  • lokalni liderzy
  • przedstawiciele instytucji publicznych
  • oraz inne osoby zainteresowane tematyką rewitalizacji.
Prowadzący:
  • Beata Bujak-Szwaczka - specjalistka ds. samorządu terytorialnego w kontekście tworzenia warunków rozwoju, budowania strategii rozwoju, strategii i promocji turystycznej, funduszy UE. Trener i wykładowca podczas licznych seminariów, warsztatów, konferencji gospodarczych w kraju i zagranicą.
Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast" Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju).

Szczegółowe informacje, w tym programy szkoleń, harmonogram i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: http://frdl.bialystok.pl/projekty-frdl/nowe-srodmiescie-miasta-elk