Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 12 Lipca 2018
Prace remontowe w miejskich placówkach oświatowych
Trwają wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez samorząd miasta Ełku w 2018 r. Łączny koszt inwestycji to 710 tys. zł. Planowany termin zakończenia prac to koniec sierpnia 2018 r.

W związku z okresem wakacyjnym lipiec – sierpień 2018 r. w miejskich szkołach i przedszkolach zaplanowano następujące prace remontowe i zadania inwestycyjne:

PRZEDSZKOLA

Przedszkole „Perełka”

·         Remont sali i łazienki na potrzeby grupy przedszkolnej

·         Adaptacja pomieszczeń na potrzeby 3 nowych grup przedszkolnych w SP nr 2

·         Wyposażenie nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku prac adaptacyjnych

·         Zakup pomocy dydaktycznych

·         Koszt: 165 tys. zł

Przedszkole „Bajka”

·         Doposażenie nowego oddziału przedszkolnego

·         Zakup pomocy dydaktycznych

·         Koszt: 10 tys. zł

Przedszkole „Światełko”

·         Doposażenie kuchni na potrzeby obiadowe 3 nowych grup przedszkolnych MP Perełka w SP nr 2

·         Remont m.in.: holu głównego przedszkola, szatni, klatki schodowej

·         Wymiana instalacji elektrycznej z modernizacją ścian

·         Remont i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej w części kuchennej

·         Remont i modernizacja podłóg w 2 grupach

·         Koszt: 93,5 tys. zł


SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 1

·         Remont szatni szkolnej

·         Remont sal lekcyjnych

·         Remont oświetlenia 2 korytarzy

·         Remont instalacji centralnego ogrzewania

·         Koszt: ponad 46 tys. zł

Szkoła Podstawowa nr 2

·         Łącznik między budynkiem głównym a budynkiem edukacji wczesnoszkolnej, adaptacja pomieszczeń na potrzeby 3 nowych grup przedszkolnych MP Perełka

·         Koszt: 165 tys. zł

·         Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, grzejników

·         Wymiana bocznych drzwi wejściowych

·         Malowanie sal

·         Koszt: 13 tys. zł

Szkoła Podstawowa nr 3

·         Odświeżanie sal lekcyjnych

·         Koszt: 2000 zł

Szkoła Podstawowa nr 4

·         Wymiana okien w przyziemiu szkoły

·         Dostosowanie sali przedszkolnej do wymogów sali edukacji wczesnoszkolnej

·         Remont magazynu, szatni na bloku sportowym

·         Remont 2 sal lekcyjnych

·         Odświeżenie sal lekcyjnych (malowanie, wypełnianie ubytków)

·         Koszt: 82 tys. zł

Szkoła Podstawowa nr 5

·         Wymiana opaski komina

·         Koszt: 1500 zł

Zespół Szkół Sportowych

·         Wymiana podłogi na 1 piętrze

·         Zamocowanie piłkochwytu

·         Malowanie odświeżanie sal lekcyjnych

·         Modernizacja instalacji elektrycznych

·         Koszt: 45 tys. zł

Szkoła Podstawowa nr 7

·         Wyposażenie sal lekcyjnych

·         Koszt: 20 tys. zł

 

·         Malowanie zalanych sal lekcyjnych w pawilonie B

·         Koszt: 36 tys. zł

Szkoła Podstawowa nr 9

·         Remont łazienki

·         Wymiana posadzki w pracowni

·         Koszt: 26 tys. złGIMNAZJA

Gimnazjum nr 1

·         Sprzątanie strychu

·         Koszt: 5000 zł

Gimnazjum nr 3

·       Wymiana posadzki przy sali gimnastycznej

·       Doposażenie kuchni szkolnej na potrzeby nowych 2 grup przedszkolnych MP Słoneczna ósemka

·       Koszt: 27 tys. zł

Gimnazjum nr 4

·         Odświeżanie sal lekcyjnych (szpachlowanie ścian, malowanie)

·         Naprawa ławek, krzeseł

·         Koszt: 3000 zł

Łączny koszt inwestycji to 710 tys. zł.

Planowany termin zakończenia prac to koniec sierpnia 2018 r.