Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 08 Sierpnia 2018
CEE z dofinansowaniem na działania edukacyjne
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku pozyskało 111 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację zadań związanych z edukacją.

fot. M.Sikorski


Pozyskane dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 111 tys. zł zostanie przeznaczone na działalność edukacyjną Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku, w tym m.in.:
  • Konkurs Małych Grantów - dofinansowania małych projektów edukacyjnych realizowanych w szkołach i przedszkolach (wysokość dofinansowania 1000 zł x 25 placówek)

  • zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane na terenie CEE

  • warsztaty, seminaria i spotkania o tematyce przyrodniczej

  • konkursy dot. ekologii dla dzieci ze szkół i z przedszkoli

  • festyny ekologiczne

  • wydarzenia przyrodniczo-turystyczne (spacery ornitologiczne, wędrówki po bezdrożach, rajdy rowerowe, spływy kajakowe)

  • akcje i kampanie tematyczne: Sprzątanie Świata, Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, Światowy Dzień zwierząt

  • druk wydawnictw z zakresu przyrody i ekologii

W roku 2017 Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku na realizację zadań związanych z edukacją na rzecz zrównoważonego rozwoju pozyskało z WFOSiGW w Olsztynie kwotę 125 tys. zł.