Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 13 Września 2018
Zlikwiduj piec węglowy, skorzystaj z dotacji
Miasto Ełk udziela dotacji na modernizację ogrzewania mieszkań i budynków, polegającą na likwidacji pieców węglowych i instalacji w ich miejsce pieców: gazowych, olejowych, elektrycznych, na biomasę lub podłączenie do sieci miejskiej c.o. Wysokość jednorazowej dotacji wynosi do 3000 zł.

O dofinansowanie na inwestycję związaną z modernizacją systemu grzewczego budynku mieszkalnego mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorcy, jeżeli spełniają określone w regulaminie wymogi.

Zobacz regulamin: http://www.elk.pl/files/multimedia/files/36ba2c6bfe6356d4fb233c10db812eae.pdf

Jednym z warunków uzyskania dopłaty jest likwidacja wszystkich dotychczas istniejących palenisk węglowych w nieruchomości. Dotacji nie podlega wymiana starego ogrzewania gazowego, olejowego i elektrycznego - na nowe źródło ciepła. O dotację nie mogą ubiegać się również podmioty, które skorzystały z tej formy wsparcia w latach ubiegłych

Na dotacje w 2018 roku zaplanowano w budżecie kwotę 246 tys. zł.

W latach 2012-2018 (do 10 września) zostało przyznanych łącznie 431 dotacji, na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

W tym roku (do 10 września) zostało rozpatrzonych 87 wniosków, na łączną kwotę 231,5 tys. zł. Natomiast kolejnych 28 wniosków, jest w trakcje rozpatrywania (decyzja w październiku).