Aktualności

Autor: Mariusz Jarząbek | Data wpisu: 11 Października 2018
Zadania zlecone ełckim NGO w 2018 roku
Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych. W 2018 r. (do 4 października) Prezydent Miasta Ełku przyznał 240 dotacji o łącznej wartości 1 650 762 zł.

W 2018 roku Miasto Ełku przeprowadziło łącznie 26 konkursów, w ramach których złożono 314 oferty. Pozytywną ocenę formalną otrzymało 296 ofert. Natomiast kryteria oceny merytorycznej spełniło 287 ofert.

Na podstawie przedstawionych ocen Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał 240 dotacji o łącznej wartości 1 650 762 zł. Uwzględniając tryb pozakonkursowy (małe zlecenia).

Całkowita wartość zadań to 3 654 408 zł, w tym wkład własny podmiotów otrzymujących dotacje – 1 828 384 zł (w tym finansowy 702 453 zł).

Oprócz tego aktywni mieszkańcy mogą skorzystać z mechanizmu – Inicjatywy Lokalnej, na którą przeznaczono w budżecie miasta 350 tys. zł (7 Inicjatyw).