Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 10 Stycznia 2019
Usługi „TELEOPIEKUŃCZE”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 roku będzie kontynuował usługi „TELEOPIEKUŃCZE” dla osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie naszego miasta. Przedsięwzięcie w 2019 roku będzie realizowane ze środków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Odbiorcami usług teleopiekuńczych będą mieszkańcy Ełku powyżej 60 roku życia, zarówno kobiety jak i mężczyźni, w szczególności osoby samotne i chore. Usługi teleopiekuńcze będą kierowane do osób, których zdrowie lub życie może być realnie zagrożone, a nie są one w stanie wezwać pomocy w sposób tradycyjny.

Jednym z warunków przystąpienia do programu jest posiadanie niezastrzeżonego i niezablokowanego nr telefonu komórkowego lub stacjonarnego.

Celem programu jest zapewnienie całodobowego dyżuru Centrum Operacyjno-Alarmowego i jego gotowości do wykonania zleconych procedur po otrzymaniu sygnału od osoby objętej usługami teleopiekuńczymi za pośrednictwem „czerwonego przycisku alarmowego”.

Centrum Operacyjno-Alarmowe o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie powiadomi jedną z osób do kontaktu, wskazaną w karcie informacyjnej, a w razie konieczności wzywa karetkę pogotowia ratunkowego i (lub) Policję i (lub) Straż Pożarną pod adres odbiorcy usług teleopiekuńczych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. Piłsudskiego 8, tel. 87 732 67 18, 87 732 67 28 lub 87 732 65 40.