Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 13 Marca 2019
Kolejna miejska inwestycja drogowa w Ełku
Miasto Ełk podpisało umowę z wykonawcą na przebudowę istniejących wiat przystankowych komunikacji miejskiej linii nr 3 i 5 w Ełku. Łączny koszt inwestycji to ponad 3,6 mln zł. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec listopada 2019 r.

W ramach zakończonego przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji, z którym została podpisana umowa na kolejną miejską inwestycję. Zadanie będzie polegało na przebudowie istniejących wiat przystankowych komunikacji miejskiej linii nr 3 i 5 w Ełku, wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej, przyłączy kablowych do zasilania przystanków, a także przyłączy teletechnicznych.

Celem jest unowocześnienie i ujednolicenie pod względem architektonicznym i krajobrazowym wiat przystankowych oraz wymiana tych starych i wyeksploatowanych na nowe. Zamówieniem objęto 30 wiat przystankowych w tym 14 wiat przystankowych wyposażonych będzie w kamery monitoringu oraz przycisk bezpieczeństwa alarmowego SOS, zapewniający bezpośrednią łączność ze Strażą Miejską.

Wykaz wiat przystankowych wyposażonych w kamery oraz przycisk SOS:

·         Konieczki pętla

·         Sikorskiego (Przejazd Kolejowy, Zespół Szkół nr 2, Stadion)

·         Wojska Polskiego (Park, Most)

·         Kilińskiego (Koszykowa, szkoła nr 7, Matejki)

·         Armii Krajowej

·         Armii Krajowej (Poczta) - Duża wiata podwójna

·         Dąbrowskiego (PKP) - Duża wiata podwójna

·         Suwalska (2 przystanki przy Szkole nr6)

Wykonawcą inwestycji będzie firma Sprint Spółka Akcyjna, Warszawa.

Łączny koszt prac to ok. 3,6 mln zł.

Dofinansowanie to ponad 2 mln zł  pochodzących z RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec listopada 2019 r.

Nazwa projektu: Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap – Przebudowa (wymiana) istniejących wiat przystankowych.