Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 14 Marca 2019
Najlepsi uczniowie otrzymali stypendia za wyniki w nauce
Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz wręczył 32 stypendia za wyniki w nauce i aktywność społeczną najlepszym uczniom szkół miejskich. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 13 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku. Łączna kwota przyznanych stypendiów to 36 tys. zł.

W środę 13 marca w Urzędzie Miasta Ełku odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów najlepszym uczniom miejskich szkół. Stypendia wręczali prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz oraz zastępca prezydenta Ełku Artur Urbański.

Na okres stypendialny od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r. wpłynęły 74 wnioski.

Przyznane stypendia:

·       SP nr 1 w Ełku – 2

·       SP nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku - 2

·       SP nr 3 im. H. Sienkiewicza w Ełku - 7

·       SP nr 4 im. Prof. Wł. Szafera w Ełku - 6

·       SP nr 5 im. M. Konopnickiej w Ełku - 2

·       SP Sportowa nr 6 w Zespole Szkół Sportowych w Ełku - 2

·       SP nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku - 3

·       SP nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku - 8

Stypendia mają wartość 150 zł (kl. V-VI) oraz 200 zł (kl. VII-VIII i oddziały gimnazjalne) miesięcznie i będą wypłacane bezpośrednio w szkołach.

Łączna kwota przyznanych stypendiów to 36 tys. zł.

Stypendia przyznawane są w celu wsparcia finansowego uczniów miejskich szkół podstawowych (kl. V-VIII), oddziałów gimnazjalnych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych, którzy wykazują się znaczącą działalnością społecznie użyteczną i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Stypendium może otrzymać uczeń który:

·       jest aktywny i zaangażowany w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego,

·       osiąga bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny - nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).

Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:

·       dyrektor szkoły, rada rodziców,

·       rodzice,

·       fundacje, stowarzyszenia, organizacje i inne podmioty wspierające lub wdrażające działania edukacyjne na rzecz uczniów.

Kolejny nabór we wrześniu (na okres wrzesień – grudzień 2019 r.)

Formularze wniosków dostępne są w:

·         Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku (pokój nr 369)

·         Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku

Dodatkowe informacje na temat stypendiów można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta w Ełku w pokoju nr 369 oraz pod numerem tel. (087) 73-26-269.