Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 15 Marca 2019
Uwaga na fałszywe e-maile o kontroli
Do urzędów skarbowych trafiają niepokojące sygnały o fałszywych e-mailach wysyłanych do podatników w imieniu urzędu skarbowego. Wysyłanie odpowiedzi do nadawcy może spowodować zainfekowanie komputera.

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których nadawca, podszywając się pod urząd skarbowy, informuje o:

·         zamiarze wszczęcia kontroli skarbowej i wyznacza jej termin

·         wystąpieniu błędu w deklaracji podatkowej

Nadawca informuje, że w przypadku braku kontaktu zostanie wszczęte postepowanie w trybie art. Ordynacji Podatkowej oraz zostanie zastosowana kara Kodeksu Karnego Skarbowego.

Ministerstwo Finansów i urząd skarbowy nie są autorami takich wiadomości, a procedury administracyjne nie przewidują składania wyjaśnień drogą mailową.

Otwieranie załącznika lub zamieszczonych w niej linków, jak również wysyłanie odpowiedzi do nadawcy, jest niebezpieczne, ponieważ może spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem lub przekazanie danych podatnika nieuprawnionym osobom.

Adres nadawcy z fałszywą informacją mf.gov@ministerstwofinansow54.pl

Więcej na: http://www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-olsztynie