Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 15 Marca 2019
Psia KUPA do kosza!
Wiosenna aura i padający deszcz po raz kolejny odkrywa problem psich odchodów w przestrzeni miejskiej. Apelujemy o odpowiedzialność do właścicieli czworonogów. Aby utrzymać czystość na terenie miasta i zadbać o ogólną estetykę należy sprzątać nieczystości pozostawione przez zwierzęta wyprowadzane na spacery.

Zalegające na trawnikach zwierzęce nieczystości wywołują niechęć mieszkańców oraz sprawiają, że przestrzeń miejska staje się mało estetyczna i przyjazna.

Na terenie Ełku znajdują się specjalne dystrybutory torebek z łopatkami na zwierzęce nieczystości. Są one usytuowane w najczęściej uczęszczanych punktach miasta, w tym m.in.:

·  promenada: plac zabaw przy ul. Pułaskiego oraz przy Villa Parku

·  w Parku Kopernika w części edukacyjnej oraz sportowej

·  Plaża Miejska

·  os. Jeziorna (ul. Grajewska, ul. Wyszyńskiego, skwer ks. Foksa)

·  os. Konieczki (skwer zieleni)

·  Stadion (ul. Piłsudskiego)

·  Villa Polonia (ul. Słowackiego)

·  ul. Żeromskiego

·  ul. Wileńska

·  ul. Piękna

W stosunku do osób, które nie dopełnią tego obowiązku służby miejskie będą wyciągały konsekwencje zgodnie z art. 145. kodeksu wykroczeń, mianowicie:

kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Straż Miejska zwraca na to szczególną uwagę i może ukarać właścicieli czworonogów:

·  pouczeniem,

·  mandatem karnym (do 500 zł).

Natomiast w przypadku odmowy przyjęcia mandatu, do sądu będą kierowane wnioski o ukaranie.

Dziękujemy wszystkim, którzy wykazują się odpowiedzialnością i dojrzałością społeczną.