Aktualności

Autor: Natalia Łempicka | Data wpisu: 17 Lipca 2019
Przypomnienie – ruszył System Powiadomień „SMS/e-mail Ełk info”
Od czerwca funkcjonuje bezpłatny System Powiadomień „SMS/e-mail Ełk info". Dzięki nowej usłudze mieszkańcy po zarejestrowaniu się, mogą otrzymywać SMS lub e-mail z krótkimi wiadomościami dotyczącymi np. utrudnień w ruchu czy terminów wydarzeń miejskich. Do tej pory zarejestrowało się ok. 1500 osób.

Urząd Miasta Ełku uruchomił Bezpłatny System Powiadomień "SMS/e-mail Ełk info", który daje możliwość powiadamiania mieszkańców poprzez SMS lub e-mail. Jest to rozbudowa dawnego systemu, który przypominał ełczanom o terminach płatności podatków. W systemie do tej pory zarejestrowało się ok. 1500 osób.

System jest całkowicie bezpłatny dla mieszkańców. Każdy, kto zarejestrował się, będzie mógł otrzymać SMS lub e-mail wysłany przez pracownika Urzędu Miasta z różnymi przydatnymi wiadomościami np. o aktualnych utrudnieniach i zmianach w organizacji ruchu drogowego, czy wydarzeniach sportowych oraz kulturalnych.
Sama rejestracja jest szybka i prosta. Wystarczy podać podstawowe dane: nr telefonu, adres e-mail (przy czym można podać zarówno dwa jak i jeden sposób otrzymywania informacji).

Aby przejść do systemu kliknij link: https://info.miasto.elk.pl/

O systemie
Z końcem 2011 r. Urząd Miasta Ełku uruchomił pierwszą usługę bezpośredniego kontaktu SMS-owego i mailowego z mieszkańcami naszego miasta. Przedsiębiorcy mogli korzystać z systemu PENSIO. Zadaniem portalu była wizualizacja stanu indywidualnych kont przedsiębiorców na podstawie danych przechowywanych w systemie informatycznym Urzędu Miasta Ełku oraz umożliwiała rozliczenia zaległości za pomocą dostępnych kanałów płatności online.

Obecny System powiadomień „SMS/e-mail Ełk info” otwiera kolejne kanały komunikacji z urzędem za pośrednictwem SMS i e-mail oraz wpisuje się w kreowanie miasta inteligentnego - Smart City.

Obsługiwane funkcjonalności to m.in.:
  • ostrzeżenia o wystąpieniu sytuacji kryzysowych (np. nagłe załamania pogody, wypadki, przerwy w dostawach wody),
  • informacje o istotnych utrudnieniach w ruchu, remontach i przebudowach ulic,
  • informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rozrywkowych itp.
  • informacje o miejskich wydarzeniach gospodarczych,
  • informacje o obchodach świąt i uroczystości państwowych i samorządowych,
  • dowolne, dobre wiadomości wysyłane do mieszkańców.

Zobacz film: http://www.facebook.com/351423088840938/videos/317505785834459/?modal=admin_todo_tour
Zobacz film youtube: http://www.youtube.com/watch?v=UHnQkbDahU8&feature=youtu.be