Aktualności

Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 10 Października 2019
Kolejna miejska inwestycja w Ełku
Ruszyły prace związane z przebudową istniejących wiat przystankowych komunikacji miejskiej linii nr 3 i 5 w Ełku. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec listopada 2019 r.

Zamówieniem objęto 30 wiat przystankowych, w tym 25 szt. wiat 4-przęsłowych, 2 szt. wiat 3-przęsłowych, 2 szt. wiat 7-przęsłowych i 1 wiata 6-przęsłowa, w tym 14 wiat przystankowych wyposażonych w kamery monitoringu oraz przycisk bezpieczeństwa alarmowego SOS, zapewniający bezpośrednią łączność ze Strażą Miejską. Celem projektu jest unowocześnienie i ujednolicenie pod względem architektonicznym i krajobrazowym wiat przystankowych oraz wymiana tych starych i wyeksploatowanych na nowe.

Z dniem 7 października firma Sprint S.A., będąca wykonawcą projektu przystąpiła do demontażu starych wiat przystankowych i robót przygotowawczych do montażu nowych wiat w następujących lokalizacjach:

1. Dobrzańskiego; ul. Mjr. H. Dobrzańskiego; nr przystanku 02; kierunek Gen. W. Sikorskiego;
2. Dobrzańskiego; ul. Mjr. H. Dobrzańskiego; nr przystanku 01; kierunek Os. Konieczki;
3. Sikorskiego – przejazd kolejowy; ul. Gen. W. Sikorskiego; nr przystanku 02; kierunek Wojska Polskiego / M. Kajki / 11-go Listopada;
4. Sikorskiego – przejazd kolejowy; ul. Gen. W. Sikorskiego; nr przystanku 05; kierunek Os. Konieczki;
5. Sikorskiego – Zespół Szkół nr 2; ul. Gen. W. Sikorskiego; nr przystanku 04; kierunek Wojska Polskiego / M. Kajki / 11-go Listopada;
6. Sikorskiego – stadion; ul. Gen. W. Sikorskiego; nr przystanku 03; kierunek Os. Konieczki;
7. Gen. T. Bora Komorowskiego – Konieczki – pętla; nr przystanku 02; kierunek Gen. W. Sikorskiego.
 
Ze względu na charakter prac wystąpią utrudnienia w korzystaniu z przystanków autobusowych zarówno dla pasażerów, jak również dla kierowców MZK.
 
Zakres robót budowlanych obejmuje:

 • wykonanie fundamentów pod wiaty,
 • wykonanie fundamentów pod słupy z tablicami informacyjnymi,
 • wykonanie wiat dla 4 typów przystanków,
 • ustawienie koszy na śmieci,
 • wykonanie podbudów z kruszyw łamanych,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej,
 • wykonanie przyłączy kablowych do zasilania przystanków,
 • wykonanie przyłączy teletechnicznych,
 • montaż szaf zasilających wraz z aparatura łączeniową i zabezpieczająca,
 • montaż uziemień szaf zasilających,
 • montaż muf kablowych,
 • podłączenie i montaż zabezpieczeń w istniejących punktach zasilających,
 • montaż kamer,
 • montaż przycisku SOS.
Łączna kwota realizacji inwestycji to ponad 3,6 mln zł. Cały projekt obejmuje wymianę 30 wiat przystankowych. Prace zakończą się do 30 listopada.

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I Etap – przebudowa (wymiana) istniejących wiat przystankowych”.