Aktualności

Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 03 Grudnia 2019
„Lawendowy Zakątek” dysponuje nowym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych
Środowiskowy Dom Samopomocy „Lawendowy Zakątek” w Ełku od 3 grudnia dysponuje 9 - osobowym samochodem, przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Ośrodek dzięki samochodowi zapewni dowóz uczestników niepełnosprawnych fizycznie lub z niepełnosprawnością sprzężoną na zajęcia i odwiezienie do miejsca zamieszkania po zajęciach.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Lawendowy Zakątek” działa w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizuje swoje usługi poprzez terapię, rehabilitację, specjalistyczne poradnictwo w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych.

Zajęcia prowadzone w „Lawendowym Zakątku” polegają na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Realizowane są również terapie ruchowe, a także pomoc w dostępie do rehabilitacji medycznej. Pracownicy w razie potrzeby pomagają w dotarciu do placówek ochrony zdrowia na rehabilitację i leczenie.

Zakupiony środek transportu dostosowany jest do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pozwoli to na rozszerzenie oferty i umożliwi dowóz osób niepełnosprawnych:

  • na zajęcia aktywizacyjno-wspierające, rehabilitacyjne oraz integracyjne prowadzone w Środowiskowym Domu Samopomocy Lawendowy Zakątek w Ełku, a także na spotkania integracyjne w innych placówkach,
  • na konsultacje specjalistyczne oraz do poradni rehabilitacyjnych.

Posiadanie samochodu dodatkowo przyczyni się do zmniejszenia poczucia izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także wzrostu życiowej aktywności i samodzielności.

Samochód został zakupiony na potrzeby ośrodka przez Miasto Ełk. Środki na zakup samochodu pochodzą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 80 tys. zł oraz ze środków Gminy Miasta Ełk w wysokości 40 tys. zł.