Aktualności

Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 29 Maja 2020
Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy 2019
Prezydent Miasta Ełku zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przedłożył Radzie Miasta Ełku i umieścił w Biuletynie Informacji Publicznej ,,Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”.


Zachęcamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem syntetycznie opisującym współpracę finansową i pozafinansową samorządu miasta Ełku z sektorem pozarządowym. Dokumentem towarzyszącym sprawozdaniu jest pełny raport opisujący wszystkie zrealizowane przez organizacje pozarządowe zadania samorządu miasta Ełku w roku 2019.

Link do Sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy za rok 2019: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10028/5557/Elcki_Program_Wspolpracy_na_2019_r/

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialna za współpracę z NGO: Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Małeckich 3/10, tel. 87 732 61 85, 86, 87, 87 732 62 52, e-mail: bop@um.elk.pl