Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 25 Czerwca 2020
Nabór wniosków na stypendia sportowe
Do 30 czerwca w Urzędzie Miasta Ełku można składać wnioski o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe na okres lipiec - grudzień 2020 r. Wnioski na nagrody i wyróżnienia przyjmowane są przez cały rok. Zobacz film!

Stypendium sportowe to forma wsparcia materialnego zawodników, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej. Stypendium może otrzymać również trener za zaangażowanie lub za wysokie wyniki zawodników.

Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym lub na wniosek Prezydenta Ełku. Na okres stypendialny lipiec - grudzień wnioski na stypendia sportowe przyjmowane
są do 30 czerwca, natomiast na okres styczeń – czerwiec następnego roku wnioski należy składać do 30 grudnia.

Zobacz film! https://www.youtube.com/watch?v=XUSuAb5PtxQ

Innymi formami wsparcia są nagrody i wyróżnienia:

Nagroda jest wyrazem uznania:

  • dla zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe
  • dla trenerów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki ich zawodników
  • za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.
Wyróżnienia przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: "zawodnik", "trener" i "zespół sportowy", za wybitne osiągnięcia sportowe czy wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Wnioski na nagrody i wyróżnienia można składać przez cały rok.

Do składania wniosków na stypendia, nagrody i wyróżnienia uprawnione są kluby sportowe, związki sportowe, szkoły, uczelnie oraz inne podmioty.

Szczegółowe informacje i formularze wniosków stronach:
http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/wydzial/7/