Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 17 Czerwca 2020
Budowa drugiej części ulicy Kolonia
Miasto Ełk podpisało umowę na dofinansowanie budowy ulicy Kolonia od węzła przy drodze krajowej 16 i 65 do granic miasta Ełku. Łączna wartość projektu to ok. 4,6 mln zł, z czego ok. 4 mln zł to dofinansowanie.  

Podpisano umowę na dofinansowanie budowy drugiej części ulicy Kolonia o długości 1,39 km w ramach projektu „Budowa ulicy Kolonia na odcinku od węzła przy drodze krajowej 16/65 do granic miasta Ełk”. Jest to kontynuacja inwestycji realizowanej w latach 2016-2017, gdzie przebudowana została pierwsza część ulicy Kolonia (od centrum miasta w stronę dróg krajowych 16 i 65).

Planowany termin zakończenia kontynuacji projektu : IV kwartał 2021.

Zakres prac to m.in.:

·         budowa nawierzchni jezdni

·         budowa ciągu pieszo-rowerowego

·         budowa zjazdów

·         budowa oświetlenia ulicznego (46 latarni z oprawami LED)

·         budowa kanalizacji teletechnicznej

·         przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 4, 6 mln zł

Dofinansowanie na realizację projektu to prawie 4 mln zł

Wkład własny miasta Ełku wynosi ok. 680 tys. zł

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.