Aktualności

Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 26 Czerwca 2020
Ostatnie dni na złożenie wniosku o nagrodę Białej Lilii
Do 30 czerwca można składać wnioski w XIV edycji konkursu o przyznanie Nagrody Białej Lilii za wybitny wkład w rozwój i promocję miasta Ełku za rok 2019. Wnioski można złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku lub przesłać pocztą tradycyjną.

Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku.

Zobacz film! https://www.youtube.com/watch?v=H8jTGgq9gNg

Nagrody przyznawane są osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w 8 kategoriach:

1. Mecenas Sportu

2. Sportowiec Roku

3. Nagroda Artystyczna

4. Mecenas Kultury

5. Ambasador Ełku

6. Przedsiębiorca Roku

7. Postawa Godna Naśladowania

8. Nagroda Specjalna

Nagroda przyznawana na wniosek:

  • Prezydenta Miasta Ełku
  • Przewodniczącego Rady Miasta Ełku lub grupy 5 Radnych innych organów administracji rządowej i samorządowej
  • organizacji pozarządowych, społecznych, gospodarczych, zawodowych, związkowych
  • mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
  • grupy 25 pełnoletnich osób fizycznych, stale zamieszkałych na terenie miasta Ełku

Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Ełku ul. Marsz J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, w terminie do 30 czerwca 2020 r.

Dodatkowe informacje dostępne Wydziale Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku, tel. (87) 73 26 192, e-mail: l.remizow@um.elk.pl, a także na stronie:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/113/Nagrody__22BIALEJ_LILII_22_za_wybitny_wklad_w_rozwoj_i_promocje_miasta_Elku/