Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 09 Lipca 2020
Ruszyła budowa ulicy Norwida w Ełku
Rozpoczęła się budowa I etapu ulicy Norwida tzw. małej obwodnicy. Prace zostaną wykonane na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki. Nowa droga usprawni ruch samochodów w tej części miasta. Zakończenie inwestycji przewidziano do końca 2020 roku.

fot. Radio5

Ruszyły prace związane z budową ulicy Norwida w Ełku. Prace zostaną przeprowadzone na odcinku od skrzyżowania z ul. Emilii Plater do ul. Matejki. Aktualnie ul. Norwida jest drogą gruntową, nieutwardzoną, bez chodników.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace m.in.:
 • przebudowa jezdni głównych oraz skrzyżowań z ulicami: Emilii Plater, M. Dąbrowskiej, Korsaka, Wańkowicza, Kwiatową, J. Matejki,
 • budowa nowych zatok autobusowych,
 • budowa nowych chodników i ścieżki rowerowej, 
 • wykonanie projektu stałej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego,
 • odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdnych do kanału burzowego istniejącego w ul. Norwida i ul. J. Matejki,
 • wykonanie nawierzchni asfaltowej ulicy o szer. 7m,
 • budowa linii oświetlenia ulicznego,
 • budowa kanalizacji teletechnicznej,
 • budowa i przebudowę infrastruktury podziemnej w tym kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
 • przebudowa sieci energetycznej, sieci wodociągowej i gazowej.

Inwestycja dotyczy dwóch odcinków o długościach:

 • ul. Norwida – 700 m
 • ul. Matejki – 147 m
Wykonawcą inwestycji jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o. Droga ma być gotowa do końca 2020 roku.

Całkowita wartość inwestycji to: 6 249 653,75 zł, w tym koszty kwalifikowalne: 5 426 860,24 zł oraz koszty niekwalifikowalne: 822 793,51 zł (sieć wodociągowa oraz sieć gazowa). Wartość dofinansowania wynosi 4 341 488,19 zł i jest to ok. 70% kosztów całkowitych zadania. Wkład własny Miasta Ełku to: 1 908 165,56 zł. Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych.