Aktualności

Autor: P.B | Data wpisu: 29 Lipca 2020
Ostatnie dni na złożenie deklaracji na odbiór odpadów komunalnych
Do końca lipca będzie możliwe złożenie deklaracji na odbiór odpadów komunalnych w mieście Ełku. Deklaracje można składać osobiście w Urzędzie Miasta Ełku w pokoju 04 (niski parter) oraz w pokoju 103 lub wrzucić do specjalnej urny przy wejściu w godzinach pracy urzędu. Zachęcamy do składania deklaracji drogą elektroniczną przez ePUAP lub pocztą tradycyjną.

Z końcem lipca 2020 r. mija termin na złożenie deklaracji na odbiór odpadów komunalnych w mieście Ełku. Druki deklaracji można pobrać w urzędzie (pokój 04 oraz w pokoju 103) lub na stronie https://www.czystyelk.pl/deklaracje

Deklaracje można składać osobiście w Urzędzie Miasta Ełku w pokoju 04 (niski parter) oraz w pokoju 103 lub wrzucić do specjalnej urny przy wejściu w godzinach pracy urzędu, tj.:
  • w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00
  • od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Deklaracje można złożyć także przez ePUAP (nie emailem) lub wysłać pocztą tradycyjną.

Mieszkańcy domów jednorodzinnych składają deklaracje indywidualnie (osobiście, pocztą lub przez ePUAP). Płatności za wywóz odpadów należy dokonywać na dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe do 5 dnia kolejnego miesiąca. W Urzędzie Miasta Ełku można też pobrać naklejki na pojemniki zewnętrzne.

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi (blokami, kamienicami), w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązek właściciela nieruchomości w zakresie składania zbiorczej deklaracji za budynek, ma wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa.