Aktualności

Autor: P.B | Data wpisu: 29 Lipca 2020
Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, dobry start oraz z funduszu alimentacyjnego
Wydział Świadczeń Urzędu Miasta Ełku od 1 sierpnia 2020 r. będzie przyjmował drogą tradycyjną (osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty) wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, dobry start oraz z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021.

Formularze wniosków będą dostępne od 1 sierpnia 2020 r. w Wydziale Świadczeń przy ul. Piłsudskiego 6, sala nr 1 (na parterze), tam też można będzie uzyskać niezbędne informacje oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Ełku.

W budynku przy ul. Piłsudskiego 6 będą czynne 3 stanowiska pracy w Wydziale Świadczeń:
  • w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00
  • od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Uwaga! Wnioski można również składać elektronicznie za pomocą
  • portalu empatia.mpips.gov.pl
  • PUE ZUS
  • bankowości elektronicznej
Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

Kryteria dochodowe :
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługiwać będą od 1 października, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekroczy kwoty 900 zł.
Świadczenie wychowawcze (500+) – zostało zniesione kryterium dochodowe. Od 1 lipca 2019 r. świadczenie przysługuję na każde dziecko.
Świadczenia rodzinne przysługują jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł, kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym 764 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie uwzględniany dochód za rok 2019 z uwzględnieniem utrat i uzysków dochodów.

Okresy świadczeniowe:
Świadczenia wychowawcze (500 +) – od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – od 1 października 2020 r. do 30 września 2021
Świadczenia rodzinne - od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r.

Zasady składania wniosków:

Wniosek o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczeń i ich wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Uwaga. Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłków rodzinnych:
Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata nastąpi do 30 listopada. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 września do dnia 31 października, spowoduje ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłatę do 31 grudnia.

Uwaga. Należy pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w listopadzie, prawo do zasiłku rodzinnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego (500+)
Uwaga! W tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”. Świadczenie 500+ będzie wypłacane co miesiąc aż do 31 maja 2021 r.,  na podstawie ubiegłorocznego wniosku, złożonego po 1 lipca 2019 r. Świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do ukończenia 18 roku życia.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego należy złożyć tylko wtedy, gdy w rodzinie urodzi się nowe/kolejne dziecko. Wnioski takie można składać online za pomocą  portalu EMP@TIA, PUE ZUS oraz przez bankowość elektroniczną oraz drogą tradycyjną (papierową) w Wydziale Świadczeń Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 6 lub listownie pocztą.

Wnioski na Dobry Start (300 zł na wyprawkę szkolną)
Od 1 sierpnia wnioski o wypłatę świadczenia będą przyjmowane drogą tradycyjną (wnioski papierowe) w Wydziale Świadczeń Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 6. Ze względu na trwającą epidemię zachęcamy jednak do składania wniosków drogą elektroniczną (przez bankowość elektroniczną, PUE ZUS lub portal emp@tia). Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2020 r.

Komu przysługuje świadczenie?
Świadczenie „Dobry start” - przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Świadczenie nie przysługuje przedszkolakom, uczniom „zerówki” oraz studentom.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (czyli ten, który złożył w sądzie wniosek o przysposobienie dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wpłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach wypłata nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.