Aktualności

Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 11 Sierpnia 2020
Prezydent Ełku ogłasza kolejne wyniki otwartych konkursów ofert na rok 2020
Prezydent Ełku zarządzeniami nr 540.2020 z dnia 7 lipca 2020 r. i 566.2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polityki społecznej oraz kultury fizycznej i sportu. Tym razem do realizacji zostało zatwierdzonych 5 zadań. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje to 30 500 zł.

Wyniki z podziałem na poszczególne zadania:


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Oferent: Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku
Zadanie: Napisanie i wydanie książki pt.: "Ełczanie wielkiego serca, zasług, pasji twórczej i działalności społecznej"
Przyznane środki: 3500 zł

Polityka społeczna:

Oferent: Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia
Zadanie: Wolontariat - Aktywne Społeczeństwo
Przyznane środki: 5000 zł

Oferent: Fundacja Wolontariacki Ośrodek Wsparcia
Zadanie: Działanie na ekranie
Przyznane środki: 2000 zł


Kultura fizyczna i sport:

Oferent: Miejski Klub Sportowy "Mazur"
Zadanie: Udział w rozgrywkach IV ligi - sezon 2020/2021
Przyznane środki: 10000 zł

Oferent: Miejski Klub Sportowy "Mazur"
Zadanie: Zostań mistrzem futbolu w sezonie 2020/2021
Przyznane środki: 10000 zł

Link do zarządzeń Prezydenta z wynikami otwartych konkursów ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/252/Wyniki_konkursow/

Informacja przygotowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku zgodnie z art. 15 ust. 2h. i 2j. ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.